Nyttårshilsen fra Trude i Frie Nasjonalister

«Nyttårsforsett for 2018 må slå et slag for vår nasjons suverene ytringsfrihet, og at ingen skal la seg skremme eller true til taushet av et forvridd media som ensidig og totalt uvitende benevner frie og nasjonalsinnede ytringer som «nazi», «høyreekstremt», «fremmedfiendtlig», «rasistisk», «hatefullt» o.s.v. – når det ikke ER det!»

Dette skriver «Trude» (pseudonym) til Frie Nasjonalister etter sitt «stevnemøte» med Morgenbladet (betalingsmur) hvor hun og andre nasjonalsinnede i et 5 siders oppslag blir presentert som «netthatere». Vi lar Trudes nyttårsforsett samt hennes mange andre betraktninger rundt Norges truede framtid stå som advarsel til PK-eliten om at Frie Nasjonalister også i det kommende år skruppelløst kommer til å eksponere den tvangspålagte multikulturen og dens hyklerske med- og bakspillere.

Trude får herved ordet.

Mitt møte med Morgenbladet

Morgenbladet, som instrument for globalistene på Stortinget, bruker samme taktikk som alt annet MSM (statskontrollert massemedia) ved sin skitne fremstilling av gode norske nasjonalister som «mørke krefter», «demoner» og «netthetsere».

Det er en stadig voksende nasjonalisme blant folket som nå begynner å skjønne at politikerne og media ikke er til vårt beste – men har kun sin egen agenda som går ut på å avgi stadig mer suverenitet og selvstendighet til EU-mafiaen, som består av mektige mennesker i andre land som ønsker å samle et «verdensherredømme» med seg selv på tronen!

For å oppnå denne drømmen er Bilderbergere og globalister villige til å selge sitt folk og sin nasjon – noe som må forhindres ved hjelp av nettopp folkemakten.

Med illustrasjoner av nazi-hilsener m.m. brukte Morgenbladet den 22.12.2017 forsiden pluss 5 helsider i avisen til sin propaganda-artikkel om at det rundt omkring sitter ca. 30-40.000 nordmenn og hater det «Nye Norges» flerkultur-politikk.

Jeg ble intervjuet av en Morgenbladet-journalist ved navn Gulled Jibril, en somalier. Og bare det at en somalier intervjuer en nordmann i Norge angående «hets mot innvandrere» forteller vel i seg selv hvor norsk media står i spørsmålet?

Jeg ble sitert korrekt bare til en viss grad; det at jeg har som hobby å være aktiv på Facebook-grupper og i andre sosiale media, ble for eksempel i Morgenbladet fremstilt som at «netthets er blitt en hobby»…!

Jeg sa at intensjonen med hobbyen min er å opplyse folket om alt media IKKE går ut med; dagsaktuelle problemer med innvandring som øker volden, og hvordan politiet har mistet kontrollen – og hva dette betyr for menig mann og for vår framtidige økonomi, samt vår etniske befolknings eksistens for ettertiden. Men DETTE kom i annen rekke for denne journalisten i Morgenbladet, og ble isteden i helhet omtalt og beskrevet i negative ordelag som hvordan jeg og flere andre «mørke, demoniske krefter sitter og spyr ut edder og galle totalt uten mening»!

Politisk Ukorrekt, Frie Nasjonalister og Vårt Lille Land ble også nevnt som «onde krefter» til tross for at ingen av disse er av voldelig art og kun ønsker å forhindre globalistene på Stortinget å selge vårt land og folk til nettopp onde krefter!  Også Document.no, Rights og Resett ble nevnte i samme nedsettende ordelag.

Det norske folks sanne fiender er faktisk nettopp slike som Morgenbladet, VG, Dagbladet, NRK og TV2 for å nevne de største aktørene som driver politisk propaganda daglig, og som gjør alt de kan for å hjernevaske tankene hos gode, snille nordmenn slik at de ikke selv forstår at dette ikke er til beste for verken land, folk eller kulturen vår!

Media er styrt av en ond politisk vilje til å undergrave folks meninger og å ødelegge vår felles framtid. Hvorfor eller hvordan kan det ellers ha seg at Morgenbladet sitter med klagelistene til NRK med oversikt over hvem og hva som der ble skrevet av 6.000 privatpersoner? Dette  kontroversielle og sjokkerende faktum burde bevise medias mafia-metoder godt nok.

MSM med «Fake News»

NRK og TV2 er riksdekkende kanaler som daglig, uavbrutt og nærmest på linje med Nord-Korea spyr ut propaganda; tåredryppende dokumentarer om «flyktninger» mer eller mindre regissert for utnyttelse av det norske folks samvittighet og snillisme. For alle ønsker jo å være GODE – det ligger i det norske folks natur og kultur! Å spille på dette, er MSMs instrument nummer ÉN! – noe altfor mange nordmenn ennå ikke har forstått.

Arbeiderpartiet og media gjorde nøyaktig det samme mot folket før krigen – nå er det en ny «krig» mot våre sinn som må stanses nettopp ved hjelp av folkemakten. Vi må vise vårt mot og vår motstandsevne, og vi må gjøre det NÅ! Hvem skal ellers beskytte våre barn og etterkommere om ikke vi gjør det NÅ?

Burde ikke Facebook og media heller konsentrere seg om å blokkere og opplyse folket om de tusenvis av arabiske grupper som legger ut videoer om at de sparker ned og pisser på gravstener, og hvordan de står frem med enorme JUBELROP hver gang ekstremister kjører ned uskyldige folk i gater, brenner ned juletrær, eller med «allahu akbar» poserer som selvmordsbombere?

Når media heller ikke forteller oss om alle branner, voldtekter og drap som foregår i en ny og skremmende kultur blant oss, da kan man undre seg over hva som er «gravende journalistikk»! Isteden undergraver media de faktiske data for å forhindre at det norske folket får den informasjon de har KRAV PÅ!

Velferdsstaten plyndres

Bare i 2017 ble det brukt 6,7 milliarder på 6.000 «enslige mindreårige», og dette i tillegg til alle de milliarder som brukes på andre migranter her i landet. Da skjønner de aller fleste oppegående hvorfor helsetjenester, pensjoner etc. går NED, og at framtidige pensjonister må spare til egen pensjon. Dette er tjenester folket har opparbeidet i årtier, men som nå nærmest er dødt. Men ironien er at vi likevel betaler det samme i skatter og trygd til Staten!

Opparbeidet pensjon var tiltenkt ca. 4 millioner nordmenn – ikke 5,3 millioner, hvorav en svært høy prosentandel aldri har opparbeidet en krone. Nordmenn som søker arbeid i dag får oftest pent avslag fordi jobben er besatt – hvor man imidlertid i neste øyeblik kan se at jobben ble besatt av utplasserte (oftest utlendinger) for  pynte på NAV-statistikkene overfor det norske folk, som da liksom skal SE at folk er «i jobb».

Stadig flere forstår nå hva HVER migrant (kalt flyktning) koster oss – og som igjen skaper behov for enda flere arbeidsinnvandrere; flere lærere, skoler, barnehager, psykiatri, dommere, tolker, advokater; for ikke å snakke om boliger og NAV-ansatte.

Dette er en evig runddans – og folket TROR på løgnmedia som fremstiller det hele som noe nødvendig og «til Norges beste».

Dessverre skjønner altfor få hva som foregår, og hvor gode sykehjem og skoler etc. vi KUNNE HATT med en suveren og selvstendig nasjon. Vi kunne hjulpet millioner i deres egne land hvor de har sin egen religion og kultur, isteden for å bruke milliarder på å bringe fremmedkulturen hit med all elendigheten det medfører av drap, gjengkultur og voldtekter.

Politiet har verken ressurser eller kompetanse for å klare med dette. Og psykiatrien som lå nede i utgangspunktet her i landet har definitivt ikke ressurser for å takle tusenvis av fremmede med omfattende traumer. Man må virkelig ha lov å undre seg over hva myndighetene egentlig tenker.

Multikulturens berøringsproblem

Myndighetene med sitt systemmedia er i dag svært opptatt av å ikke støte nye landsmenn, og innfører stadig nye kulturelle innfallsvinkler for å imøtekomme disse, men det feies under teppet at de derved slår beina under norsk kultur og det norske folk. Man kan bare ta våre kjære nasjonaldrakter som i media framstilles som «flott med hijab til».  Man skjønner ikke at dette er ekstremt støtende for det norske folk, og at det gir nok en grunn for nye landsmenn å HÅNE oss. Nei, slike stunts må slås hardt ned på – vi må tydelig si fra at NOK er NOK!

Hvor langt kan denne nedlatende holdning til norske verdier og kultur holde fram før det smeller?

Hvorfor er det et ikke-tema å snakke om reelle problemer med multikulturen, og isteden forherlige og skape et glansbilde av en ukultur med kvinnediskriminering, voldtekter og andre kriminalitetsproblemer? Hvordan kan myndighetene leve med sin berøringsfrykt overfor «nye landsmenn», når resultatet blir at de på den andre siden støter det norske folk hver eneste dag?

Det er på tide at myndighetene møter folkets misnøye og vrede, og innser at det nok ikke bare er 30-40.000 som jobber MOT de, men mer sannsynlig er 300-400.000 som nå føler intens antipati mot myndighetenes håndtering av innvandringen – et faktum media intenst prøver å skjule. Skulle virkelig en halv million nordmenn være «rasister» som ikke skal tillates å ha en stemme i offentligheten?

Politikerne har lagt føringer hva som kal være PK («politisk korrekt»), og MEDIA har nørt opp under dette i flere tiår uten at folk flest har forstått hva som egentlig har pågått. Dette representerer en skjult overgang fra folkemakt til politikermakt der folket etter hvert mer og mer har mistet den rett til demokrati og ytringsfrihet som en gang sto så sterkt i vår folkesjel.

Nordmann, nå må du tørre!

Det er «folk flest» som står bak den gode nasjonalismen (ikke nazisme!), men de fleste som har en jobb TØR ikke ytre seg offentlig fordi dette medfører at de mister jobben, ikke får en jobb de søker på eller blir blokkert i kommentarfelt. Mange mister derfor sitt talerør gjennom media, og hva forteller dette om vårt såkalte demokrati og ytringsfrihet?

De fleste som i dag TØR å ytre seg i media og på Facebook-grupper blir da helst den eldre generasjonen, uføre eller personer som av andre årsaker ikke trenger å være redd MSM-mobben.

Nå må folket stå sammen og våge å reise seg for å redde vår felles framtid – våge å stå for sine meninger selv om de går mot det «politisk korrekte». Og HVIS du har mistet jobben, eller nektes jobb på grunn av dine ytringer, må du STÅ FRAM MED DET!

Vi har en sang som ligger i enhver nordmann: «Alltid freidig hvor du går». La oss ta den teksten tilbake.

Det begynner å bli rimelig farlig når et folk mister sin folkerett og sin ytringsfrihet. Da er det på tide at man tar igjen slik at politikere og media får møte seg selv i døra!

Målet for politikere og massemedia er å demonisere det norske folkets krav slik at det framstår som nasjonsfiendtlig, mens virkeligheten er stikk motsatt.

Det overhengende og altomfattende målet for MSM er å spre hatytringer, demonisering og falske nyheter for å skape enda mer støy og forvirring hos folket.

Myndighetene med media i spissen bedriver grov nasjonal HETS, mobbing og ensidig skittent spill mot eget folk, og det er politikerne og media som er de virkelige «mørke demoner», ikke de som er motstandere av globalismen og fremmedgjøringen av eget folk og land!

Som belønning for en go’bit av en multikulti snillist-historie i media så vanker det i dag priser av ymse slag. Men om noen år vil det vanke priser for de som nå tør å reise seg for land og folk – slik det ble etter krigen.

Hvem tør, hvem vil, hvem orker å stå mot Goliat (Staten) og kjempe for et fritt Norge?

Det var NASJONALISMEN som skapte Norge

Gode norske NASJONALISTER må reise seg samlet og stå imot politikernes våte drøm om et verdensregime som slår beina under et helt folk og land, og som ikke er ønsket av folket. Vi må stå mot medias ensidige, naive vinkling av verdensbildet som de bruker for alt det er verdt.

Nyttårsforsett for 2018 må slå et slag for vår nasjons suverene ytringsfrihet, og at ingen skal la seg skremme eller true til taushet av et forvridd media som ensidig og totalt uvitende kaller dette for «nazi», «høyreekstremt», «fremmedfiendtlig», «rasistisk», «hatefullt» o.s.v. – når det ikke ER det!

Vi vil beholde Norge, vi vil ha de norske verdier og vår kulturelle arv som av gode norske NASJONALISTER i 1814 er nedskrevet og nedfelt i norsk grunnlov – hvorav det meste ble fratatt oss av Gro Harlem Brundtland & Co. som tvangsinnmeldte oss i EØS – som med rette ord egentlig er EU – en veletablert, stor mafia som får stadig mer innpass om vi ikke nå setter ned beina og sier vi vil ha vårt land, vår nasjon, våre verdier og kultur tilbake!

Det var nasjonalismen som SKAPTE Norge, og det er kun nasjonalismen som kan REDDE Norge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s