Multikultur uten hjerterom for norsketniske barneskoleelever

«Vahl skole er en 1-7 skole med ca. 300 elever og 50 ansatte.Skolen er flerkulturell, og ønsker at dette skal være en ressurs i opplæringen og oppdragelsen av barna.» Dette er Oslo-skolens egen beskrivelse av seg selv på sin nettside. Virkeligheten er langt mindre rosemalt.

SkoleMultikultur

ILLUSTRASJONSFOTO. Barna på bildet har ingen tilknytning til artikkelhistorien, men er betegnende for situasjonen til den eneste norsk-etniske eleven ved Vahl skole

«Jeg var eneste elev i klassen med etnisk norsk bakgrunn og opplevde mye mobbing på Vahl skole (wiki) i bydel Gamle Oslo», sier en jente som var tidligere elev i et avisinnlegg i Aftenposten.

Når hun klagde til læreren etter å ha bli kalt «jævla norsking», «hore» eller «hviting», fikk hun ofte som svar at mobberne «hadde det vanskelig hjemme». Lærerne stilte seg på mobbernes side fordi mobberne var fremmedkulturelle. Det var hudfarge som var avgjørende.

Dette er den nye type rasisme som daglig utøves rundt omkring på barne- og ungdomsskoler i Norge. At multikultur skal «være en ressurs i oppdragelsen av barna», slik Vahl skole har i sin formålsparagraf, fungerer «merkelig nok» bare på papiret.

Rektor «blir trist»

Vahl skoles multikulturelle prosjekt har spilt total fallitt. Men hva sier rektor? Rektor Pål Nesse er lei seg og «blir trist når skolen ikke alltid lykkes». Med denne formuleringen «tar han ansvar» – og blir sittende. Ikke en gang noen praktiske forbedringer for framtiden kan han love.

Nå har den eneste norsk-etniske eleven flyttet, eller riktigere sagt flyktet, slik at skolen kan fortsette å bade i sin egen selvforherligende og brunbeisende raseideologi uten flere forstyrrelser.

Multikultur – en sukret giftpille for hvite samfunn

Når multikultur åpenbart ikke omfavner eller innbefatter norsk eller annen vertskultur rundt omkring i Europa, så er et bedre ord «fremmedkultur». Når fremmedkultur fremmes på bekostning av vertskultur handler det om fortrengning og invasjon. «Multikultur» er ensbetydende med mykt folkemord, og forsmaken på hva som venter oss.

Sør-Afrika i dag, hvor hvite systematisk blir fratatt sine landeiendommer og også i utstrakt grad sine liv, er som Norge i morgen dersom vi lar de falske godhetsapostlene fortsette sitt renkespill under multikulturens selvforherligende og dobbeltmoralske flagg.

Reklamer
Publisert i Ukategorisert | 2 kommentarer

Eliten velger klasse, folket velger nasjon

Det er den urbane middelklassen som nå velger klassetilhørighet og forakter annerledes tenkende. Folket derimot velger nasjonen for å verne fellesskapet, velferd og trygghet.

Oversettelse fra nettavisen Samtiden etter en artikkel av sjefredaktør Dick Erixon

I en åtte siders valganalyse løfter den erfarne skribenten Johan Hakelius fram flere interessante poenger i tidsskriftet Fokus (nr. 37). Han tar opp den forakt som den urbane middelklassen viser de som ikke har sitt på det tørre, de som ikke bor i trygge bostedsområder og som ikke har gode pensjonsordninger. Disse bedrestilte grupper anser seg selv for å være klasseløse, og derfor ser de ikke sin egen holdning for hva den er: skånselsløst klassehat.

Vi ser tegn som ligner på begynnelsen av 1900-tallet da kampen for arbeidernes stemmerett ble motarbeidet, da arbeiderne av eliten ikke ble ansett kyndige nok til å delta i den politiske maktutøvelsen.

«Det styrende etablissementet har igjen begynt å basere sin kollektive identitet på klasse, uten riktig selv å vite om det.»

Hakelius påpeker at arbeiderklassen oppga klassekampen etter som den var kontraproduktiv og ikke skapte stabilt samhold. Det gjorde derimot nasjonalismen, «eller i det minste statsborgerskap i en nasjonalstat, som trumfer klassetilhørighet.»

Alt det som er det mest svenske av alt – den svenske modellen og velferdsstaten – er bygget på nasjonalismens grunn.

«Med opphav i det nasjonale fellesskapet fungerte det å bygge sosialtjenester og skattefinansiert velferd», mens klassekamp ikke ga noe for arbeiderne.

I globaliseringens tidsalder er det isteden de bedrestilte som gjør klassetilhørighet til det sentrale, slik at de kan løsrive seg fra de nasjonale forpliktelsene. Dermed kan man gå tilbake til den livsstil som adelen hadde før demokratiets gjennombrudd.

Går det da ikke an å ha en mildere form for nasjonalt fellesskap? USA kombinerer en sterk (men avtagende) patriotisme med en frihetsideologisk fundamentert nasjon. Men den skaper så svakt fellesskap og samhold at den ikke makter å bære en velferdsstat av svensk format. Ettersom fellesskapet er svakt, blir også skattene og velferdsstaten liten. Hver og en blir sin lykkes smed.

«Det er nettopp det som klasse eller nasjon handler om: å være del av et upolitisk fellesskap. Noe som muliggjør politiske beslutninger ettersom den grunnleggende samhørigheten, solidariteten, er så sterk at selv kollektive beslutninger som går mot ens egen vilje fortsatt oppleves som legitime.»

Jo mindre samhørigheten er, jo mindre kan staten gjøre. For mange er det positivt med mindre stat, men man glemmer da at Sverige i dag har en omfattende velferdsstat. Man må velge: omfattende velferd og liten innvandring, eller stor innvandring og avviklet velferdsstat.

Jeg har selv tolket det som at venstreliberale etablissementer lyver, at man i utopisk villfarelse ønsker oppnå noe som er umulig. Men Hakelius mener at de er dypt uvitende om konsekvensene av sin egen politikk.

«En viss type liberalere har vanskelig for å forstå dette. De tror at politikken begynner med idéer, argumenter og beslutninger – og ikke med et grunnleggende fellesskap. Det er som å tenke seg et teaterstykke uten scene, manus og rollefigurer.»

Venstreliberalere forstår ikke at politikk må «begynne i et punkt utenfor en selv».

Og ettersom de ikke forstår, gjennomfører de en politikk som bryter ned institusjonene, rettsstaten og undergraver demokratiet.

Eller som Hakelius mer diplomatisk skriver: Det antinasjonale er et syn «som direkte undergraver grunnlaget for demokrati og velferdsstat».

Ettersom både Socialdemokratarna (S) og Moderata Samlingspartiet (M) med sine støttepartier står for det antinasjonale, blir Sverigedemokratene alternativet for de som ikke vil bryte i stykker samholdet og styrte de svenske verdiene i grus.

Kilde: Eliten väljer klass, folket väljer nation  (Samtiden)

Publisert i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Frie Nasjonalister fordømmes av Salangen kirke og skole

Da Frie Nasjonalisters populære Facebook-side Politisk Ukorrekt Info – med over 20.000 følgere – linket og omtalte en sak som nettavisen Rapport-X tok opp sist påske angående Salangens skoles nedleggelse av sitt tradisjonelle påskespill for ikke å virke ekskluderende mot «du-vet-hvem», så ble det skikkelig balluba og etterspill.

RektorSalangen

Salangen skole

Sentralt i den, for mange, uønskede media-oppmerksomheten stod rektor ved Salangen Skole Lars-Georg Nordhus. Det var han som tok avgjørelsen om å «skåne» noen av elevene denne påsken…

I sitt forurettede forsvarsskrift trår han svært forsiktig for ikke å fornærme tidligere statssekretær Roger Ingebrigtsen som gledelig nok også hadde hengt seg på kritikkstormen av rektor Nordhus’ multikulti-vennlige men norskfiendtlige avgjørelse.

Derimot slår rektoren hardt og uforsonlig til mot Frie Nasjonalister:

– De fleste kommentarene har jeg fått på en Facebookside som heter «Frie Nasjonalister – politisk ukorrekt info». Dette er en Facebookside som Vidkun Quisling har gitt navn til, og man skal ikke ha mye historiekunnskap for å se at medlemmene på denne Facebooksiden også deler Quislings tankegods.

Hvordan for lengst henrettede Vidkun Quisling kan ha gitt navn til Frie Nasjonalister som oppstod for få år siden er vanskelig å skjønne. Det er tydelig at Nordhus ikke vet forskjellen på en nazist som kjempet med en okkupasjonsmakt – slik han selv faktisk gjør – og en norsk-patriotisk motstandsmann som kjempet mot. Det er selvsagt sistnevnte gruppe som Frie Nasjonalister sympatiserer med. Dagens okkupasjonsmakt er globalismen gjennom sin spydspiss multikulturen. Den har ikke ensartede uniformer og går i takt, men den er desto mer snikende og destruktiv.

Rektor Nordhus blottlegger sin historieløshet ufortrødent videre:

– Det er skremmende og nærmest uforståelig at vi nå, ca 80 år etter nazismens herjinger, ser en nasjonalistisk framgang i Norge og Europa. Å ta til motmæle mot disse nasjonalistiske ytringene er en plikt alle bør ha – om vi skal snakke om verdier. For meg er det en uendelig stor anerkjennelse at jeg ikke har samme verdisyn som medlemmene i «Frie nasjonalisters» og derfor sover jeg ikke dårlig når de mener jeg ødelegger norske verdier.

Det er vel heller skremmende og uforståelig at en rektor ved en norsk skole ikke skjønner forskjellen på nasjonalisme og nazisme, på norske verdier og selvstendighet sammenlignet med invaderende utakknemlig fremmedkultur med sine totalitære åndsforkvaklede ideologier.

Salangen kirke

Det var altså i Salangen kirke at Salangen skoles påskespill etter den lokale tradisjonen hadde foregått i årevis. Sogneprest Grete Glemmestad sa seg naturlig nok uenig i rektorens avgjørelse, men erklærte seg åpen for dialog om hvordan det i framtiden kunne «tilpasses».

Om hun var saklig uenig i skolens avgjørelse var hun desto mer fordømmende i sine uttalelser rettet mot Frie Nasjonalister:

– Nordhus peker også spesielt på kirken og sier: «Vi ville være tjent med at kirka ikke tålte så inderlig vel disse ytringene». Dersom det finnes en generell oppfatning om at slike ytringer tåles av Den norske kirke, er det en svært lei misforståelse som vi vil gjøre vårt for å rette opp. Vi vil derfor være helt tydelige på følgende: Vi tar avstand fra ideologien, språkbruken og konspirasjonsteoriene som dominerer på siden « Frie nasjonalister – politisk ukorrekt info» som Nordhus refererer til.

Salangen kirke og skole står altså skulder ved skulder i fordømmelsen av nasjonalismen (som de ikke evner å skjelne fra nazismen), mens de mot islamiseringen selvsagt ikke tør ta til motmæle – langt mindre mot den brutale og stadig mer åpenbare utskiftingen av det norske folk. Deres «prinsipper» er tydelig styrt av offentlige lønnstrinn og egen lommebok.

Toleranse er en utdøende sivilisasjons siste dyd.

«Toleranse», «flerkultur» og «inkludering» er i årenes løp ved myndighetenes påtrykk blitt innbakte honnørbegrep som anvendes i ordkrigen mot de nasjonalistiske motstrømningene i samfunnet. Dette er imidlertid selvdestruktive begreper som på kort sikt vil ta fra oss vår historisk opptjente frihet og selvstendighet.

Både skolens og kirkens selvhøytidelige toleranse- og inkluderingsprinsipper skal i navnet omfavne alt og alle, men stopper fullstendig opp i forhold til de som ikke er enig i toleransens naivistiske og uansvarlige normløshet.

Rektorens og sogneprestens betingelsesløse fordømmelse av politisk ukorrekte blottlegger deres egen totalitære ideologi og frykt for «den ventende giljotinen».

Toleranse er apati og defaitisme. Toleranse handler ikke om verdier, men om samfunnsundergravende anti-verdier som legger veien åpen for totalitære krefter. Toleranse er ikke et honnørbegrep, men tvert imot en skammelig og åpen invitasjon til ødeleggelsen av vår sivilisasjon.

Den hjerteløse kunnskaps- og åndsforlatthet som disse to lokale representantene for skolevesen og kirkestand her blottlegger, er nok ikke spesielt for Salangen, men snarere karakteristisk for hvordan svært mange offentlig ansatte landet over daglig bruker sin makt og innflytelse ikke til folkets beste, men for fremme av multikulturens falske undergravningsideologi.

Norsk skole og kirke er råtne tabernakler som i sin raskt degenererende tilstand står for snarlig fall og for framtidig unison historiefordømmelse.

Publisert i Ukategorisert | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Vadsø-drapet gir norske landssvikermyndigheter enda mer norsk tenåringsblod på hendene

Tenåringsoffer

Håvard Pedersen (18 år), Margaret Molland Sanden (19 år). Eva Helgetun (14 år) og Kenneth Alexander Otnes (20) falt som unge ofre for norske myndigheters ansvarsløse og norskfiendtlige innvandringspolitikk.

Hvis du forestiller deg en tilårskommet kvinne som på en pokemon-avstikker i en kornåker seksualantaster en tenåringsneger i pausen på et Bilderbergermøte, så har du komprimert beskrevet en gjennomsnittlig norsk regjeringspolitiker i Norge anno 2018. Det er så langt fra 1814 som det er mulig å komme, samtidig som det karikerer lavnivået som landets landssvikermyndigheter befinner seg på.

Disse regjerings- og stortingsklovnene er bare toppen av det tragikomiske norske myndighetsfjellet. Ved siden av seg og under seg har de ryggsleikende fylkes- og kommunepolitikere, dukkenikkende byråkrater på alle offentlige nivå, og et statsfinansiert pravda-media som dirigerer og akkompagnerer hva som er politisk korrekt å si og gjøre til enhver tid.

Vadsø-drapet sommeren 2018

Nå midtsommers skal det slukkes branner, ikke i tørre skoger og mark, men i et visstnok sydende inferno av «rasisme» etter at en 18 år ung nordmann ble knivstukket og drept mens han skjøttet sin jobb i Vadsø.

KritthvitListeFinnmarkingen

Og så Vadsø av alle steder da – Norges multikulturelle fyrtårn! Ved kommunestyrevalget i 2011 ble lokalpolitikerne i Finnmark mediakritisert for sine «kritthvite» valglister, hvorpå de selvfølgelig lovet at ved neste valg skulle det bli «bedre».

Ble det bedre etter syv nye år med fortsatt stor innvandring og mulikulturalisering, og nå et nytt drap på et ungt menneske? Etter at det ble kjent at den siktede i saken var en afghansk asylsøker med midlertidig oppholdstillatelse, glemte media fort offeret og  problematiserte i steden «rasisme», og at asylsøkere ikke måtte stigmatiseres på grunn av «uheldige enkelttilfeller».

En ung norsk 18-åring hadde i dag fortsatt vært i live hvis ikke media og politikere på den ene siden så hjertelig hadde omfavnet «det fargerike mangfold» samtidig som de på den andre siden stigmatiserte norske invasjonsmotstandere som «rasister» og «nazister», og i verste totalitær stil skapte en fryktkultur med oppfordring om å anmelde naboen.

Til de uansvarlige norske myndigheter

Nei, folket retter ikke pekefingeren mot velferdssøkende «migranter» og «asylanter», men mot DEG; politiker, byråkrat, redaktør og journalist! Det er DU som er skyld i denne galskapen, gjennom ditt knefall for globalismen, det internasjonale diktatur, «den nye verdensordningen». Som ei hore lar du dine meninger kjøpe og kringkaste for klingende mynt, men som den luksushora du er skal du også få den forakten du fortjener. Du horer nemlig ikke en gang av fattigdoms nød, men av higen etter mer og mer – etter avansement på den politisk korrekte karrierestigen med dens internasjonale prestisjeforgreninger.

Denne stigen ender i et fata morgana, et luftslott av alt og ingenting. Fallhøyden som alt er stor blir stadig større.

Samtlige politikere på Stortinget med sitt systemmedia er ansvarlige, fra det ytterste høyre til det ytterste venstre, for nok en ung nordmanns meningsløse død ofret på multikulturens sataniske alter.

FN og EU er internasjonal bankmafia

Masseinnvandringen til Europa er en FN- og EU-regissert operasjon for den brutale utskiftingen av det europeiske folk med tredje verdens velferdssøkende horder. Disse planene har eksistert siden mellomkrigstiden, noe EU-grunnleggeren Coudehove-Kalergi’s framtidsvisjoner bevitner.

Europa trenger selvsagt ikke innvandrere for å opprettholde befolkningen, Europa trenger kun en sunn verdsettelse av egen kultur kombinert med en familiekjær politikk á la Viktor Orbans Ungarn, som nå opplever baby-boom og framtidshåp!

I steden implementerer norske myndigheter ved sine ledende batikkhekser og statssubsidierte papegøyepresse direktiver fra et EU som majoriteten av nordmenn ved to anledninger har sagt nei takk til gjennom folkeavstemming. De begår derfor et åpenbart landsforræderi av verste sort, som selvsagt bør få sin tilsvarende straff.

Batikkhekser

De Tre Batikkheksene Bilderberg kappes om å selge ut Norge og skifte ut nordmenn. Hvor mye får de under bordet – hvilke toppstillinger i FN- og EU-systemet venter? Eller er det kun rent og skjært norskehat som driver de?

Publisert i Ukategorisert | 2 kommentarer

Prinsebryllup med brun verdensvisjon

Av Trude

Verden over griper folk til tårene for multikulturens og tidenes største seanse, og roper at «størst av alt er kjærligheten»

Hvis man fulgte sendingen av bryllupet med en sterkt farget pastor som i beste negrospirituell stil nærmest blåste de hvite kongelige av stolsetene ved å snakke om Martin Luther King, slavehandel -og nå den «store kjærligheten» mellom nettopp hvit og svart.

Tør påstå at de kongelige satt nærmest sjokkert og så mer ut som de var i en begravelse, noe det vel egentlig er?

Begravelse av kongehusets etnisitet og identitet, på lik linje med hva som er ønsket av globalistene for enhver enkelt i hele Europa -nemlig sletting av grenser, etnisitet, identitet og nasjonale tilhørighet i påvente av en total overgivelse i en ny verdensregjering.

Hele verden hyller nå den store kjærligheten mellom hvit og svart -som nå altså har erobret det engelske kongehus.

Skuespillersken Meghan Markle

Meghan sa også at hun hadde fått lovnad fra prinsen at det meget snart skulle bli småtroll på trappene..

Vi ser at Meghan er en MEGET DYKTIG skuespiller som nå har fått nærmest ubegrenset blankofullmakt til å handle etter egne ønsker og agenda for mektige mennesker og likesinnede.

Når man så Meghan blottet for nerver slik en normal person ville hatt for en slik storslagen vielse, skjønner man at her er det en stor skuespiller i aksjon.

Hun storkoste seg gjennom det hele med stor innlevelse og totalt blottet for nerver eller usikkerhet -og vet at nå har hun alt og alle i sin hule hånd, og spiller det kortet alle venter på -nemlig at hun blir den «nye Diana» i svart utgave -noe som allerede er forespeilet.

Blandingsekteskap vil antagelig nå bli trendsettende for de andre europeiske kongehusene, Norge ikke unntatt.

World Vision og den globalistiske agenda

Meghan Markles store hjertesak er World Vision (wikipedia)- en kristenkulturell internasjonal NGO innen «godhetsindustrien» med en årsomsetning på 1 milliard US dollar og 22 500 ansatte i 2016.

Dette er ikke John Podesta, men Kerry Jenkins – leder av World Vision International

World Visions hjemmesider viser at organisasjonen både er FN- og EU-tilpasset, selvsagt for å tiltrekke seg store pengestøtter derfra, slik at de under dekke av å være en privat humanitær organisasjon hjelper FN og EU til å fullbyrde deres verdenskommunistplan Agenda 21.

Agenda 21

Agenda 21 er nettopp planen for 21 århundre, og er nå skremmende nok i ferd med å virkeliggjøres og sluttføres uten at majoriteten av folket rundt i verden ofrer det en tanke?

Mange sier at de har «hørt om Agenda 21» -men de aller fleste har ikke gått nært innpå den -mange har ikke giddet å høre den?

Lytt til Rosa Koire som forklarer dette for dem som ikke vet hva det går ut på; https://www.youtube.com/watch?v=cIjqdB3RWnM

Som hun sier så har denne ekstreme og totalitære planen pågått gjennom årene uten at folk egentlig har forstått.

Nå er dette så godt igang at det ikke lenger er farlig å bringe det ut -rett og slett fordi det er blitt for tydelig og ikke lenger kan skjules for oppegående mennesker.

Men, -er det for sent -kan det ikke stoppes?

Vi har enda muligheten til å drive aktiv opplysningsvirksomhet, iallfall så langt Fb tillater -for de har fått et mektig våpen, som heter «blokkering» av dem som motarbeider og de bruker «krenkelseparagrafen» så snart de påberoper seg at den paragrafen kan benyttes.

Rosa Koire sier også at dette er hvert enkelts individs oppgave, -da media gir oss ikke disse opplysninger, og er ikke på vårt parti, -noe vi dessverre merker daglig.

Det er nå konstruert globalisme og «konsentrasjonsleire» uten at folket egentlig forstår det?

Det er som da nazistene drev, bare at det nå gjøres på en bølge av «omsorg og attpåtil i  frihetens tegn».

Våre barn ødelegges av politikere og media

Barna våre har blitt indoktrinert fra barnehage og skoler -til politiske partier og ikke minst massemedia, -og disse må nå «omskoleres» til å forstå og se lyset.

Derfor setter politiske partier folk inn i posisjoner som «folkevalgte» selv om de ikke ER folkevalgte -og det er opp til oss å markere dette som udemokratisk i både stat og kommuner rundt om.

Når det fattes vedtak i stat og kommuner burde vi kunne anmelde disse for udemokratisk handling, -ellers har ikke navnet demokrati NOEN funksjon?!

Vi må samle oss, nekte å la oss innordne -og nekte å samarbeide for at de skal knekke oss som nasjon og etnisk folk.

Det er faktisk anmerket i Agenda 21 at de trenger politisk, økonomisk, religiøst samarbeide for å klare dette, -MEN.. Det står også at de må ha med seg URFOLKET!

Konklusjon

Det eneste som kan hindre dette er om man blir mange nok opplyste mennesker som slår seg sammen og motarbeider det -men NÅ HASTER DET!

Publisert i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Nasjonalister i krig med ordet som våpen

Av Trude

Norge – et diktatur som styres av EU, politikere, akademikere og snillister, og som kan og må knuses uten vold og ondskap.

Ordets makt er uovervinnelig i det lange løp og man kan og må hente fram våre nasjonale verdier og kunnskap om egenverdi før det er helt tapt.

Popularitet og propaganda

Vil du bli populær idag er det bare å finne en migrant som skal returneres, lage en Fb-gruppe og ringe media -så strømmer likesinnede som har store ønsker om å bli populære til gruppa og i debatter i media.

Vil du bli upopulær er det bare å skrive noen kommentarer om at du ønsker vi skal hjelpe migranter der de kommer fra, opprettholde våre velferdsgoder som rettelig tilhører det norske folk -og sikre norges land og våre etterkommere et land med nasjonal identitet i behold.

Mediahets

Hvorfor er det blitt slik? Politikerne har media på lag og forteller oss igjen og igjen at vi har ansvar for krig og fattigdom, og spiller på samvittighet og empati.

Folket selv har sluttet å tenke eller følge med hva som skjer i virkeligheten, med unntakelse av noen få tusen og disse få tusen er da en minoritet i eget land, og hetses på det groveste av media og deres hylekor av hjernedøde medspillere.

At gode nasjonalister hetses og er «fritt vilt» er det ikke så mange som tenker over?

Hvor er våre rettigheter til å bli krenket og gå til anmeldelse for trakassering og hat overfor oss som minoritet?

Stå opp for friheten!

Hvis DU er glad i ditt land og kultur bør og MÅ du reise din røst og tale disse diktaturets stemmer midt imot, uten å tenke på at du «krenker» noen, og basere dine uttalelser på fakta og alvorligheten i det.

Se bort fra at din nabo, familie og majoritet (foreløpig) enda ikke forstår dette.

Du får ingen pokaler eller priser for din kamp for nasjonen og våre etterkommeres fremtid -disse kommer garantert i ettertid.

Ytringsfriheten og kampen for dette har sin «pris» og den må vi våge å ta!

Du og jeg alene klarer ikke utrette det store skjelvet, men sammen kan vi rive det antidemokratiske regimet med penn som våpen!

De rette fiender

Husk å ta de rette fiender, som er politikerne og media -det er ikke migranter eller politiet.

Migranter bruker selvsagt det systemet som myndighetene har lagt til rette for dem, selv om det dessverre har utviklet seg langt utover hva som var tenkt.

Politi og militære består av vanlige mennesker med barn/barnebarn, og lever stort sett i den samme virkeligheten som du og jeg -og stadig flere blant disse er på nasjonalistenes side!

Norsk barn og ungdom lider i skolen

SKOLE er kommet stadig mer på agendaen hos politiet og uunngåelig også da LITT inn i media grunnet vold.

Jeg har et barnebarn på 11 år, som siden hun var 8 år gjennom årene er blitt kalt stygge ting -oftest på arabisk i skolen. Det er meldt fra til lærerne, og de sier til de unge poder at «slikt må du ikke si»! Deretter er det over, og da det ikke finnes noen som helst respekt for lærere eller disiplin i skoler lenger -får disse unge fortsette sin trakassering totalt uten konsekvenser. Man ser jo nå hvordan disse utvikler seg og blir stadig freidigere og voldelig.

Dessverre er foreldrene til våre norske småbarn også livredd for å kreve at lærere følger opp sakene -og denne berøringsangsten i frykt for å bli ansett som «rasist» og frykter for jobb og andre snillisters dom, og er fatal for vår nasjonale eksistens og framtid.

Er DU en som tier i frykt, eller er du en kampklar idealistisk nasjonalist som er rede til å kjempe en krig uten våpen for ditt land, folk og kommende slekter?

 

Publisert i Ukategorisert | 1 kommentar

Nyttårshilsen fra Trude i Frie Nasjonalister

«Nyttårsforsett for 2018 må slå et slag for vår nasjons suverene ytringsfrihet, og at ingen skal la seg skremme eller true til taushet av et forvridd media som ensidig og totalt uvitende benevner frie og nasjonalsinnede ytringer som «nazi», «høyreekstremt», «fremmedfiendtlig», «rasistisk», «hatefullt» o.s.v. – når det ikke ER det!»

Dette skriver «Trude» (pseudonym) til Frie Nasjonalister etter sitt «stevnemøte» med Morgenbladet (betalingsmur) hvor hun og andre nasjonalsinnede i et 5 siders oppslag blir presentert som «netthatere». Vi lar Trudes nyttårsforsett samt hennes mange andre betraktninger rundt Norges truede framtid stå som advarsel til PK-eliten om at Frie Nasjonalister også i det kommende år skruppelløst kommer til å eksponere den tvangspålagte multikulturen og dens hyklerske med- og bakspillere.

Trude får herved ordet.

Mitt møte med Morgenbladet

Morgenbladet, som instrument for globalistene på Stortinget, bruker samme taktikk som alt annet MSM (statskontrollert massemedia) ved sin skitne fremstilling av gode norske nasjonalister som «mørke krefter», «demoner» og «netthetsere».

Det er en stadig voksende nasjonalisme blant folket som nå begynner å skjønne at politikerne og media ikke er til vårt beste – men har kun sin egen agenda som går ut på å avgi stadig mer suverenitet og selvstendighet til EU-mafiaen, som består av mektige mennesker i andre land som ønsker å samle et «verdensherredømme» med seg selv på tronen!

For å oppnå denne drømmen er Bilderbergere og globalister villige til å selge sitt folk og sin nasjon – noe som må forhindres ved hjelp av nettopp folkemakten.

Med illustrasjoner av nazi-hilsener m.m. brukte Morgenbladet den 22.12.2017 forsiden pluss 5 helsider i avisen til sin propaganda-artikkel om at det rundt omkring sitter ca. 30-40.000 nordmenn og hater det «Nye Norges» flerkultur-politikk.

Jeg ble intervjuet av en Morgenbladet-journalist ved navn Gulled Jibril, en somalier. Og bare det at en somalier intervjuer en nordmann i Norge angående «hets mot innvandrere» forteller vel i seg selv hvor norsk media står i spørsmålet?

Jeg ble sitert korrekt bare til en viss grad; det at jeg har som hobby å være aktiv på Facebook-grupper og i andre sosiale media, ble for eksempel i Morgenbladet fremstilt som at «netthets er blitt en hobby»…!

Jeg sa at intensjonen med hobbyen min er å opplyse folket om alt media IKKE går ut med; dagsaktuelle problemer med innvandring som øker volden, og hvordan politiet har mistet kontrollen – og hva dette betyr for menig mann og for vår framtidige økonomi, samt vår etniske befolknings eksistens for ettertiden. Men DETTE kom i annen rekke for denne journalisten i Morgenbladet, og ble isteden i helhet omtalt og beskrevet i negative ordelag som hvordan jeg og flere andre «mørke, demoniske krefter sitter og spyr ut edder og galle totalt uten mening»!

Politisk Ukorrekt, Frie Nasjonalister og Vårt Lille Land ble også nevnt som «onde krefter» til tross for at ingen av disse er av voldelig art og kun ønsker å forhindre globalistene på Stortinget å selge vårt land og folk til nettopp onde krefter!  Også Document.no, Rights og Resett ble nevnte i samme nedsettende ordelag.

Det norske folks sanne fiender er faktisk nettopp slike som Morgenbladet, VG, Dagbladet, NRK og TV2 for å nevne de største aktørene som driver politisk propaganda daglig, og som gjør alt de kan for å hjernevaske tankene hos gode, snille nordmenn slik at de ikke selv forstår at dette ikke er til beste for verken land, folk eller kulturen vår!

Media er styrt av en ond politisk vilje til å undergrave folks meninger og å ødelegge vår felles framtid. Hvorfor eller hvordan kan det ellers ha seg at Morgenbladet sitter med klagelistene til NRK med oversikt over hvem og hva som der ble skrevet av 6.000 privatpersoner? Dette  kontroversielle og sjokkerende faktum burde bevise medias mafia-metoder godt nok.

MSM med «Fake News»

NRK og TV2 er riksdekkende kanaler som daglig, uavbrutt og nærmest på linje med Nord-Korea spyr ut propaganda; tåredryppende dokumentarer om «flyktninger» mer eller mindre regissert for utnyttelse av det norske folks samvittighet og snillisme. For alle ønsker jo å være GODE – det ligger i det norske folks natur og kultur! Å spille på dette, er MSMs instrument nummer ÉN! – noe altfor mange nordmenn ennå ikke har forstått.

Arbeiderpartiet og media gjorde nøyaktig det samme mot folket før krigen – nå er det en ny «krig» mot våre sinn som må stanses nettopp ved hjelp av folkemakten. Vi må vise vårt mot og vår motstandsevne, og vi må gjøre det NÅ! Hvem skal ellers beskytte våre barn og etterkommere om ikke vi gjør det NÅ?

Burde ikke Facebook og media heller konsentrere seg om å blokkere og opplyse folket om de tusenvis av arabiske grupper som legger ut videoer om at de sparker ned og pisser på gravstener, og hvordan de står frem med enorme JUBELROP hver gang ekstremister kjører ned uskyldige folk i gater, brenner ned juletrær, eller med «allahu akbar» poserer som selvmordsbombere?

Når media heller ikke forteller oss om alle branner, voldtekter og drap som foregår i en ny og skremmende kultur blant oss, da kan man undre seg over hva som er «gravende journalistikk»! Isteden undergraver media de faktiske data for å forhindre at det norske folket får den informasjon de har KRAV PÅ!

Velferdsstaten plyndres

Bare i 2017 ble det brukt 6,7 milliarder på 6.000 «enslige mindreårige», og dette i tillegg til alle de milliarder som brukes på andre migranter her i landet. Da skjønner de aller fleste oppegående hvorfor helsetjenester, pensjoner etc. går NED, og at framtidige pensjonister må spare til egen pensjon. Dette er tjenester folket har opparbeidet i årtier, men som nå nærmest er dødt. Men ironien er at vi likevel betaler det samme i skatter og trygd til Staten!

Opparbeidet pensjon var tiltenkt ca. 4 millioner nordmenn – ikke 5,3 millioner, hvorav en svært høy prosentandel aldri har opparbeidet en krone. Nordmenn som søker arbeid i dag får oftest pent avslag fordi jobben er besatt – hvor man imidlertid i neste øyeblik kan se at jobben ble besatt av utplasserte (oftest utlendinger) for  pynte på NAV-statistikkene overfor det norske folk, som da liksom skal SE at folk er «i jobb».

Stadig flere forstår nå hva HVER migrant (kalt flyktning) koster oss – og som igjen skaper behov for enda flere arbeidsinnvandrere; flere lærere, skoler, barnehager, psykiatri, dommere, tolker, advokater; for ikke å snakke om boliger og NAV-ansatte.

Dette er en evig runddans – og folket TROR på løgnmedia som fremstiller det hele som noe nødvendig og «til Norges beste».

Dessverre skjønner altfor få hva som foregår, og hvor gode sykehjem og skoler etc. vi KUNNE HATT med en suveren og selvstendig nasjon. Vi kunne hjulpet millioner i deres egne land hvor de har sin egen religion og kultur, isteden for å bruke milliarder på å bringe fremmedkulturen hit med all elendigheten det medfører av drap, gjengkultur og voldtekter.

Politiet har verken ressurser eller kompetanse for å klare med dette. Og psykiatrien som lå nede i utgangspunktet her i landet har definitivt ikke ressurser for å takle tusenvis av fremmede med omfattende traumer. Man må virkelig ha lov å undre seg over hva myndighetene egentlig tenker.

Multikulturens berøringsproblem

Myndighetene med sitt systemmedia er i dag svært opptatt av å ikke støte nye landsmenn, og innfører stadig nye kulturelle innfallsvinkler for å imøtekomme disse, men det feies under teppet at de derved slår beina under norsk kultur og det norske folk. Man kan bare ta våre kjære nasjonaldrakter som i media framstilles som «flott med hijab til».  Man skjønner ikke at dette er ekstremt støtende for det norske folk, og at det gir nok en grunn for nye landsmenn å HÅNE oss. Nei, slike stunts må slås hardt ned på – vi må tydelig si fra at NOK er NOK!

Hvor langt kan denne nedlatende holdning til norske verdier og kultur holde fram før det smeller?

Hvorfor er det et ikke-tema å snakke om reelle problemer med multikulturen, og isteden forherlige og skape et glansbilde av en ukultur med kvinnediskriminering, voldtekter og andre kriminalitetsproblemer? Hvordan kan myndighetene leve med sin berøringsfrykt overfor «nye landsmenn», når resultatet blir at de på den andre siden støter det norske folk hver eneste dag?

Det er på tide at myndighetene møter folkets misnøye og vrede, og innser at det nok ikke bare er 30-40.000 som jobber MOT de, men mer sannsynlig er 300-400.000 som nå føler intens antipati mot myndighetenes håndtering av innvandringen – et faktum media intenst prøver å skjule. Skulle virkelig en halv million nordmenn være «rasister» som ikke skal tillates å ha en stemme i offentligheten?

Politikerne har lagt føringer hva som kal være PK («politisk korrekt»), og MEDIA har nørt opp under dette i flere tiår uten at folk flest har forstått hva som egentlig har pågått. Dette representerer en skjult overgang fra folkemakt til politikermakt der folket etter hvert mer og mer har mistet den rett til demokrati og ytringsfrihet som en gang sto så sterkt i vår folkesjel.

Nordmann, nå må du tørre!

Det er «folk flest» som står bak den gode nasjonalismen (ikke nazisme!), men de fleste som har en jobb TØR ikke ytre seg offentlig fordi dette medfører at de mister jobben, ikke får en jobb de søker på eller blir blokkert i kommentarfelt. Mange mister derfor sitt talerør gjennom media, og hva forteller dette om vårt såkalte demokrati og ytringsfrihet?

De fleste som i dag TØR å ytre seg i media og på Facebook-grupper blir da helst den eldre generasjonen, uføre eller personer som av andre årsaker ikke trenger å være redd MSM-mobben.

Nå må folket stå sammen og våge å reise seg for å redde vår felles framtid – våge å stå for sine meninger selv om de går mot det «politisk korrekte». Og HVIS du har mistet jobben, eller nektes jobb på grunn av dine ytringer, må du STÅ FRAM MED DET!

Vi har en sang som ligger i enhver nordmann: «Alltid freidig hvor du går». La oss ta den teksten tilbake.

Det begynner å bli rimelig farlig når et folk mister sin folkerett og sin ytringsfrihet. Da er det på tide at man tar igjen slik at politikere og media får møte seg selv i døra!

Målet for politikere og massemedia er å demonisere det norske folkets krav slik at det framstår som nasjonsfiendtlig, mens virkeligheten er stikk motsatt.

Det overhengende og altomfattende målet for MSM er å spre hatytringer, demonisering og falske nyheter for å skape enda mer støy og forvirring hos folket.

Myndighetene med media i spissen bedriver grov nasjonal HETS, mobbing og ensidig skittent spill mot eget folk, og det er politikerne og media som er de virkelige «mørke demoner», ikke de som er motstandere av globalismen og fremmedgjøringen av eget folk og land!

Som belønning for en go’bit av en multikulti snillist-historie i media så vanker det i dag priser av ymse slag. Men om noen år vil det vanke priser for de som nå tør å reise seg for land og folk – slik det ble etter krigen.

Hvem tør, hvem vil, hvem orker å stå mot Goliat (Staten) og kjempe for et fritt Norge?

Det var NASJONALISMEN som skapte Norge

Gode norske NASJONALISTER må reise seg samlet og stå imot politikernes våte drøm om et verdensregime som slår beina under et helt folk og land, og som ikke er ønsket av folket. Vi må stå mot medias ensidige, naive vinkling av verdensbildet som de bruker for alt det er verdt.

Nyttårsforsett for 2018 må slå et slag for vår nasjons suverene ytringsfrihet, og at ingen skal la seg skremme eller true til taushet av et forvridd media som ensidig og totalt uvitende kaller dette for «nazi», «høyreekstremt», «fremmedfiendtlig», «rasistisk», «hatefullt» o.s.v. – når det ikke ER det!

Vi vil beholde Norge, vi vil ha de norske verdier og vår kulturelle arv som av gode norske NASJONALISTER i 1814 er nedskrevet og nedfelt i norsk grunnlov – hvorav det meste ble fratatt oss av Gro Harlem Brundtland & Co. som tvangsinnmeldte oss i EØS – som med rette ord egentlig er EU – en veletablert, stor mafia som får stadig mer innpass om vi ikke nå setter ned beina og sier vi vil ha vårt land, vår nasjon, våre verdier og kultur tilbake!

Det var nasjonalismen som SKAPTE Norge, og det er kun nasjonalismen som kan REDDE Norge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar