I seng med fienden

Mannepredatoren Kitty Lorange Grande Fitte – gift 3 ganger, senest som Fitte – var som sentralt medlem i Rinnan-banden Norges kanskje mest forhatte kvinne under andre verdenskrig. Å gå mer grundig til sengs med fienden skal vanskelig gjøres, men det klarer Marte Michelet, både i levd liv og nå i bokform med sin nylig utgitte «Hva visste hjemmefronten?».

Den sterke sin rett er den svake sitt håp

Den dyriske side av sin kvinnenatur tro, følger Kitty og Marte begge ureflektert «den sterke mann». Fitte så antagelig med like stor avsky på den forskremte gutten på skauen som Michelet i dag med forakt ser på den samfunnsutstøtte fedrelandspatrioten med anonym profil på nett.

I nåtiden oppfordrer sosialister som Jens Stoltenberg sine velgere å bli «digitale nabokjerringer» på lik måte som de okkuperende sosialistene den gang – nasjonalsosialistene eller «nazistene» – belønnet autoritetstro borgere for angiveri av motstandsfolk.

Fitte fikk nazisten Rinnan, Michelet fikk muslimen Ali

Som svake ureflekterte kvinner tiltrekkes Kitty og Marte av menn med makt. Kitty skjønte at Henry Rinnans forbindelser var sterke og framgangsrike, på samme måte som Marte skjønte at Ali Esbati hadde myndighetsressurser i ryggen.

Ali måtte trolig ta fram sine beste lianekunster på Utøya. Tegning: Thomas Knarvik

Med framtidstro kunne Marte la seg besvangre av Ali, antagelig vel vitende om at et blandingsbarn ikke nettopp ville forringe hennes framtidsmuligheter under en norskhatende okkupasjonsmakt. Ja slik sett ville det nok være å anse som rene livsforsikringen! Uansett var «konfliktstoff» til nye bøker sikret med tanke på barnets framtidige «rasismeopplevelser».

Det var nettopp i det skjebnetunge norske år 2011 at Marte gikk svanger! Og som i et billig pocketbok-manus reality-show kom nettopp muslimen i hennes liv under frimurerkryssild på Utøya! Vel, det gikk utrolig nok bra, og etter at røyken hadde lagt seg flyttet familien til Sverige, slik Kitty også flyttet til nabolandet etter sin krig. Ingen av de var særlig ønsket av mange nordmenn.

Martes nye semitthingst

Ali er i dag visstnok historie i Martes liv, men som Kitty Fitte og mange andre «moderne og ressurssterke» kvinner vet hun å ri på flere hingster. Kanskje ble Ali også etter hvert mer og mer vallak, eller kanskje skjønte Marte etter hvert hvem som egentlig finansierte Ali? Har Kitty og Marte muligens en felles finansieringskilde?

Jødisk storkapital stod bak finansieringen av Hitler. Målet var å etablere jødestaten Israel, dels ved å skremme flest mulig intetanende jøder dit og dels ved å opparbeide seg evig offerrolle og sympati i verdenssamfunnet.

I 2014 forløste således Norges nye Grande Fitte sin første jødesleikebok med tittelen «Den største forbrytelsen», der hun etter omtalen å dømme skriver om den største historieforfalskningen kanskje noensinne (vi har aldri lest boka).

Å skrive pent om jøders Holoca$h faller ikke like lett for alle, særlig ikke for folk som kjenner etnisiteten til sentrale aktører i regien bak de franske og russiske «revolusjoner», Sovjet-gulagene, Holodomor, Lenin, Stalin, Hitler osv. Men Marte kan gjøre det, fordi hun vet at åpne låvedører utgjør ingen hindring på veien til klingende sølvmynt!

Ny bok: «Hva visste hjemmefronten?»

Men heller ikke sølvmynt varer evig, slik at i år – fire år etter den første – var det tid for en ny jødeelskerbok; «Hva visste hjemmefronten?». Det er her fristende med en omskrivning av Voltaire: «Si meg hvem som tjener på din kritikk, og jeg skal si deg hvem du selv tjener!»

Som tidligere leder av Rød ungdom følger Marte opp de røde tradisjoners heksejakt på våre nasjonale motstandshelter. Michelet påstår i sin nye bok at både Hjemmefronten og eksilregjeringen visste at de norske jødene ville bli sendt til dødsleirene – flere måneder før det skjedde. Med et av Norges største forlag i ryggen ønsker Marte Michelet tydeligvis å underbygge påstandene om at våre nasjonale motstandsmenn var «rasistiske norske folk» – «antisemitter» – som egentlig ikke ønsket å stoppe deportasjonen.

Det er forøvrig intet nytt under solen at såkalte antirasister (les: marxister) helt tilbake til SOS Rasisme-tiden jobbet hardt for at Erik Gjems-Onstad (wiki) skulle miste fortjenestemedaljen for sin helteinnsats under den andre verdenskrig, etter anklager om «rasistiske uttalelser» i 2009/2010.

Jøder og muslimer gjør felles sak i Norden

«Ett bilde kan si mer enn tusen ord»

Hvordan Marte Michelet konsekvensfritt kan sympati-turnere mellom verdens mest klassiske fiender, jøder og muslimer, kan synes merkelig og nesten utrolig for de uinnvidde. Men i likhet med svensker og nordmenn i fjerne utland blir jøder og muslimer plutselig de beste venner i Norden. I Marte «Grande Fitte» Michelet har de to virile semitthingstene funnet sin mest velvillige hoppe i raseringen av de nordiske nasjoner.

 

Reklamer
Bilde | Postet den by | Merket med , , | Legg igjen en kommentar

Shia- mot sunnimuslimer: Norske landssvikermyndigheter omgjør landet til en krigsskueplass

Av Trude

Mens det i disse dager i NATO-regi øves på en storskala krig mot en ytre innbilt fiende, «russerne», vinker norske landssvikermyndigheter vår norrønkristne kulturs verste og mest voldelige fiende, islam, inn i landet med den andre hånda. Som mange har skjønt er Norge allerede under okkupasjon, og vår medarbeider Trude forteller om hvordan fremmedkulturelle lures inn i landet og at religionskrigen mellom Sunni og Shia på norsk jord er i full gang.

TIL SENGS MED FIENDEN: 1. januar 2017 ønsket Norsk Forsvar sin første imam velkommen i rekkene (Foto: Forsvaret)

 

Juksejobber gir permanent oppholdstillatelse

Det er ikke bare bilsertifikat som selges, og ulovlig bigami som pågår i Norge. Informasjon gitt av godt integrerte innvandrere som i dag lever i dette helvetes forgård, forteller at det er tusenvis av bedrifter som har jobbet i mer enn 20 år på denne måten for å skaffe flest mulig innvandrere til landet:

  • De ansetter en person til en godkjent lønn, akseptert av norske myndigheter.
  • Lønn står til f.eks. Kr 30.000 pr mnd.
  • Personen tilbakebetaler Kr 20.000 i kontanter til «arbeidsgiver»
  • De arbeider lenge nok til at myndighetenes krav om arbeid/inntekt er oppnådd.
  • Dette pågår fram til personen har fått permanent oppholdstillatelse.
  • Deretter får personen beskjed at han er «oppsagt», som også ligger i avtalen dem imellom. Men man er da sikret opphold og alt det medfører av samfunnsgoder.
  • Så får en ny person samme jobb og «lønn» – med avtale om tilbakebetaling. Det er prisen.

Konkrete navn på bedrifter, som ikke kan opplyses om her, gis til myndighetene. Så får man håpe at de klarer å etterforske og gjøre noe. Hvor sannsynlig er forresten det?

En av de aktuelle bedriftene har 21 ansatte og vært i drift siden 1998. En kan lure hvor mange tusen fremmedkulturelle er sikret opphold takket være bare denne ene bedriften?

Pengene hvitvaskes, noe det skulle tilflyte oss mer informasjon om, men vedkommende har det siste året vært taus – eller rettere sagt; ikke vært å finne lenger.

Det er svært sannsynlig at denne personen ikke lenger lever,  for å si det brutalt!

Man er også informert om at utlendinger som etablerer «firma» har momsfri ordning, og det samme for arbeidsgiveravgift første året. Ved at en onkel, nevø eller god venn skifter på disse titlene og firma, holdes bløffen i gang.

Slik kan de holde på i årevis uten at myndighetene klarer å holde kontroll, fordi de forholder seg til de blåøyde retningslinjer som er gitt dem i hendene!

Sunni har overtaket på Shia i Norge

Det er kun sunnimuslimer som får slike tilbud og ordninger ble det fortalt!

De fleste vet at de forskjellige muslimer står i krig med hverandre, hvor sunniene er de mest voldelige og brutale.

Denne krigen er allerede i full gang i Norge, og har vært det i mange år.

Toppen av isfjellet fornemmer vi når media en og annen gang forteller om knivstikkinger, skytinger og drap – hvorav svært mange omtales, og til og med bekreftes, som «selvmord og/eller uhell».

Forteller nordmenn noe om dette så er man å anse som konspiratør, høyreekstrem og rasist – men dette er fortalt av en shiamuslim som lever i stor fare og er utsatt for trusler!

Media og tusener av intetanende nordmenn sier vi har det så godt i fredelige Norge – hvordan klarer disse å unngå å se at det er KRIG?

Det er smertelig vondt å innse at man vet mye om dette, men kan lite gjøre – og vet at våre etnisk norske etterkommere er de som må betale prisen for globalistenes herjinger.

Publisert i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Multikultur uten hjerterom for norsketniske barneskoleelever

«Vahl skole er en 1-7 skole med ca. 300 elever og 50 ansatte.Skolen er flerkulturell, og ønsker at dette skal være en ressurs i opplæringen og oppdragelsen av barna.» Dette er Oslo-skolens egen beskrivelse av seg selv på sin nettside. Virkeligheten er langt mindre rosemalt.

SkoleMultikultur

ILLUSTRASJONSFOTO. Barna på bildet har ingen tilknytning til artikkelhistorien, men er betegnende for situasjonen til den eneste norsk-etniske eleven ved Vahl skole

«Jeg var eneste elev i klassen med etnisk norsk bakgrunn og opplevde mye mobbing på Vahl skole (wiki) i bydel Gamle Oslo», sier en jente som var tidligere elev i et avisinnlegg i Aftenposten.

Når hun klagde til læreren etter å ha bli kalt «jævla norsking», «hore» eller «hviting», fikk hun ofte som svar at mobberne «hadde det vanskelig hjemme». Lærerne stilte seg på mobbernes side fordi mobberne var fremmedkulturelle. Det var hudfarge som var avgjørende.

Dette er den nye type rasisme som daglig utøves rundt omkring på barne- og ungdomsskoler i Norge. At multikultur skal «være en ressurs i oppdragelsen av barna», slik Vahl skole har i sin formålsparagraf, fungerer «merkelig nok» bare på papiret.

Rektor «blir trist»

Vahl skoles multikulturelle prosjekt har spilt total fallitt. Men hva sier rektor? Rektor Pål Nesse er lei seg og «blir trist når skolen ikke alltid lykkes». Med denne formuleringen «tar han ansvar» – og blir sittende. Ikke en gang noen praktiske forbedringer for framtiden kan han love.

Nå har den eneste norsk-etniske eleven flyttet, eller riktigere sagt flyktet, slik at skolen kan fortsette å bade i sin egen selvforherligende og brunbeisende raseideologi uten flere forstyrrelser.

Multikultur – en sukret giftpille for hvite samfunn

Når multikultur åpenbart ikke omfavner eller innbefatter norsk eller annen vertskultur rundt omkring i Europa, så er et bedre ord «fremmedkultur». Når fremmedkultur fremmes på bekostning av vertskultur handler det om fortrengning og invasjon. «Multikultur» er ensbetydende med mykt folkemord, og forsmaken på hva som venter oss.

Sør-Afrika i dag, hvor hvite systematisk blir fratatt sine landeiendommer og også i utstrakt grad sine liv, er som Norge i morgen dersom vi lar de falske godhetsapostlene fortsette sitt renkespill under multikulturens selvforherligende og dobbeltmoralske flagg.

Publisert i Ukategorisert | 2 kommentarer

Eliten velger klasse, folket velger nasjon

Det er den urbane middelklassen som nå velger klassetilhørighet og forakter annerledes tenkende. Folket derimot velger nasjonen for å verne fellesskapet, velferd og trygghet.

Oversettelse fra nettavisen Samtiden etter en artikkel av sjefredaktør Dick Erixon

I en åtte siders valganalyse løfter den erfarne skribenten Johan Hakelius fram flere interessante poenger i tidsskriftet Fokus (nr. 37). Han tar opp den forakt som den urbane middelklassen viser de som ikke har sitt på det tørre, de som ikke bor i trygge bostedsområder og som ikke har gode pensjonsordninger. Disse bedrestilte grupper anser seg selv for å være klasseløse, og derfor ser de ikke sin egen holdning for hva den er: skånselsløst klassehat.

Vi ser tegn som ligner på begynnelsen av 1900-tallet da kampen for arbeidernes stemmerett ble motarbeidet, da arbeiderne av eliten ikke ble ansett kyndige nok til å delta i den politiske maktutøvelsen.

«Det styrende etablissementet har igjen begynt å basere sin kollektive identitet på klasse, uten riktig selv å vite om det.»

Hakelius påpeker at arbeiderklassen oppga klassekampen etter som den var kontraproduktiv og ikke skapte stabilt samhold. Det gjorde derimot nasjonalismen, «eller i det minste statsborgerskap i en nasjonalstat, som trumfer klassetilhørighet.»

Alt det som er det mest svenske av alt – den svenske modellen og velferdsstaten – er bygget på nasjonalismens grunn.

«Med opphav i det nasjonale fellesskapet fungerte det å bygge sosialtjenester og skattefinansiert velferd», mens klassekamp ikke ga noe for arbeiderne.

I globaliseringens tidsalder er det isteden de bedrestilte som gjør klassetilhørighet til det sentrale, slik at de kan løsrive seg fra de nasjonale forpliktelsene. Dermed kan man gå tilbake til den livsstil som adelen hadde før demokratiets gjennombrudd.

Går det da ikke an å ha en mildere form for nasjonalt fellesskap? USA kombinerer en sterk (men avtagende) patriotisme med en frihetsideologisk fundamentert nasjon. Men den skaper så svakt fellesskap og samhold at den ikke makter å bære en velferdsstat av svensk format. Ettersom fellesskapet er svakt, blir også skattene og velferdsstaten liten. Hver og en blir sin lykkes smed.

«Det er nettopp det som klasse eller nasjon handler om: å være del av et upolitisk fellesskap. Noe som muliggjør politiske beslutninger ettersom den grunnleggende samhørigheten, solidariteten, er så sterk at selv kollektive beslutninger som går mot ens egen vilje fortsatt oppleves som legitime.»

Jo mindre samhørigheten er, jo mindre kan staten gjøre. For mange er det positivt med mindre stat, men man glemmer da at Sverige i dag har en omfattende velferdsstat. Man må velge: omfattende velferd og liten innvandring, eller stor innvandring og avviklet velferdsstat.

Jeg har selv tolket det som at venstreliberale etablissementer lyver, at man i utopisk villfarelse ønsker oppnå noe som er umulig. Men Hakelius mener at de er dypt uvitende om konsekvensene av sin egen politikk.

«En viss type liberalere har vanskelig for å forstå dette. De tror at politikken begynner med idéer, argumenter og beslutninger – og ikke med et grunnleggende fellesskap. Det er som å tenke seg et teaterstykke uten scene, manus og rollefigurer.»

Venstreliberalere forstår ikke at politikk må «begynne i et punkt utenfor en selv».

Og ettersom de ikke forstår, gjennomfører de en politikk som bryter ned institusjonene, rettsstaten og undergraver demokratiet.

Eller som Hakelius mer diplomatisk skriver: Det antinasjonale er et syn «som direkte undergraver grunnlaget for demokrati og velferdsstat».

Ettersom både Socialdemokratarna (S) og Moderata Samlingspartiet (M) med sine støttepartier står for det antinasjonale, blir Sverigedemokratene alternativet for de som ikke vil bryte i stykker samholdet og styrte de svenske verdiene i grus.

Kilde: Eliten väljer klass, folket väljer nation  (Samtiden)

Publisert i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Frie Nasjonalister fordømmes av Salangen kirke og skole

Da Frie Nasjonalisters populære Facebook-side Politisk Ukorrekt Info – med over 20.000 følgere – linket og omtalte en sak som nettavisen Rapport-X tok opp sist påske angående Salangens skoles nedleggelse av sitt tradisjonelle påskespill for ikke å virke ekskluderende mot «du-vet-hvem», så ble det skikkelig balluba og etterspill.

RektorSalangen

Salangen skole

Sentralt i den, for mange, uønskede media-oppmerksomheten stod rektor ved Salangen Skole Lars-Georg Nordhus. Det var han som tok avgjørelsen om å «skåne» noen av elevene denne påsken…

I sitt forurettede forsvarsskrift trår han svært forsiktig for ikke å fornærme tidligere statssekretær Roger Ingebrigtsen som gledelig nok også hadde hengt seg på kritikkstormen av rektor Nordhus’ multikulti-vennlige men norskfiendtlige avgjørelse.

Derimot slår rektoren hardt og uforsonlig til mot Frie Nasjonalister:

– De fleste kommentarene har jeg fått på en Facebookside som heter «Frie Nasjonalister – politisk ukorrekt info». Dette er en Facebookside som Vidkun Quisling har gitt navn til, og man skal ikke ha mye historiekunnskap for å se at medlemmene på denne Facebooksiden også deler Quislings tankegods.

Hvordan for lengst henrettede Vidkun Quisling kan ha gitt navn til Frie Nasjonalister som oppstod for få år siden er vanskelig å skjønne. Det er tydelig at Nordhus ikke vet forskjellen på en nazist som kjempet med en okkupasjonsmakt – slik han selv faktisk gjør – og en norsk-patriotisk motstandsmann som kjempet mot. Det er selvsagt sistnevnte gruppe som Frie Nasjonalister sympatiserer med. Dagens okkupasjonsmakt er globalismen gjennom sin spydspiss multikulturen. Den har ikke ensartede uniformer og går i takt, men den er desto mer snikende og destruktiv.

Rektor Nordhus blottlegger sin historieløshet ufortrødent videre:

– Det er skremmende og nærmest uforståelig at vi nå, ca 80 år etter nazismens herjinger, ser en nasjonalistisk framgang i Norge og Europa. Å ta til motmæle mot disse nasjonalistiske ytringene er en plikt alle bør ha – om vi skal snakke om verdier. For meg er det en uendelig stor anerkjennelse at jeg ikke har samme verdisyn som medlemmene i «Frie nasjonalisters» og derfor sover jeg ikke dårlig når de mener jeg ødelegger norske verdier.

Det er vel heller skremmende og uforståelig at en rektor ved en norsk skole ikke skjønner forskjellen på nasjonalisme og nazisme, på norske verdier og selvstendighet sammenlignet med invaderende utakknemlig fremmedkultur med sine totalitære åndsforkvaklede ideologier.

Salangen kirke

Det var altså i Salangen kirke at Salangen skoles påskespill etter den lokale tradisjonen hadde foregått i årevis. Sogneprest Grete Glemmestad sa seg naturlig nok uenig i rektorens avgjørelse, men erklærte seg åpen for dialog om hvordan det i framtiden kunne «tilpasses».

Om hun var saklig uenig i skolens avgjørelse var hun desto mer fordømmende i sine uttalelser rettet mot Frie Nasjonalister:

– Nordhus peker også spesielt på kirken og sier: «Vi ville være tjent med at kirka ikke tålte så inderlig vel disse ytringene». Dersom det finnes en generell oppfatning om at slike ytringer tåles av Den norske kirke, er det en svært lei misforståelse som vi vil gjøre vårt for å rette opp. Vi vil derfor være helt tydelige på følgende: Vi tar avstand fra ideologien, språkbruken og konspirasjonsteoriene som dominerer på siden « Frie nasjonalister – politisk ukorrekt info» som Nordhus refererer til.

Salangen kirke og skole står altså skulder ved skulder i fordømmelsen av nasjonalismen (som de ikke evner å skjelne fra nazismen), mens de mot islamiseringen selvsagt ikke tør ta til motmæle – langt mindre mot den brutale og stadig mer åpenbare utskiftingen av det norske folk. Deres «prinsipper» er tydelig styrt av offentlige lønnstrinn og egen lommebok.

Toleranse er en utdøende sivilisasjons siste dyd.

«Toleranse», «flerkultur» og «inkludering» er i årenes løp ved myndighetenes påtrykk blitt innbakte honnørbegrep som anvendes i ordkrigen mot de nasjonalistiske motstrømningene i samfunnet. Dette er imidlertid selvdestruktive begreper som på kort sikt vil ta fra oss vår historisk opptjente frihet og selvstendighet.

Både skolens og kirkens selvhøytidelige toleranse- og inkluderingsprinsipper skal i navnet omfavne alt og alle, men stopper fullstendig opp i forhold til de som ikke er enig i toleransens naivistiske og uansvarlige normløshet.

Rektorens og sogneprestens betingelsesløse fordømmelse av politisk ukorrekte blottlegger deres egen totalitære ideologi og frykt for «den ventende giljotinen».

Toleranse er apati og defaitisme. Toleranse handler ikke om verdier, men om samfunnsundergravende anti-verdier som legger veien åpen for totalitære krefter. Toleranse er ikke et honnørbegrep, men tvert imot en skammelig og åpen invitasjon til ødeleggelsen av vår sivilisasjon.

Den hjerteløse kunnskaps- og åndsforlatthet som disse to lokale representantene for skolevesen og kirkestand her blottlegger, er nok ikke spesielt for Salangen, men snarere karakteristisk for hvordan svært mange offentlig ansatte landet over daglig bruker sin makt og innflytelse ikke til folkets beste, men for fremme av multikulturens falske undergravningsideologi.

Norsk skole og kirke er råtne tabernakler som i sin raskt degenererende tilstand står for snarlig fall og for framtidig unison historiefordømmelse.

Publisert i Ukategorisert | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Vadsø-drapet gir norske landssvikermyndigheter enda mer norsk tenåringsblod på hendene

Tenåringsoffer

Håvard Pedersen (18 år), Margaret Molland Sanden (19 år). Eva Helgetun (14 år) og Kenneth Alexander Otnes (20) falt som unge ofre for norske myndigheters ansvarsløse og norskfiendtlige innvandringspolitikk.

Hvis du forestiller deg en tilårskommet kvinne som på en pokemon-avstikker i en kornåker seksualantaster en tenåringsneger i pausen på et Bilderbergermøte, så har du komprimert beskrevet en gjennomsnittlig norsk regjeringspolitiker i Norge anno 2018. Det er så langt fra 1814 som det er mulig å komme, samtidig som det karikerer lavnivået som landets landssvikermyndigheter befinner seg på.

Disse regjerings- og stortingsklovnene er bare toppen av det tragikomiske norske myndighetsfjellet. Ved siden av seg og under seg har de ryggsleikende fylkes- og kommunepolitikere, dukkenikkende byråkrater på alle offentlige nivå, og et statsfinansiert pravda-media som dirigerer og akkompagnerer hva som er politisk korrekt å si og gjøre til enhver tid.

Vadsø-drapet sommeren 2018

Nå midtsommers skal det slukkes branner, ikke i tørre skoger og mark, men i et visstnok sydende inferno av «rasisme» etter at en 18 år ung nordmann ble knivstukket og drept mens han skjøttet sin jobb i Vadsø.

KritthvitListeFinnmarkingen

Og så Vadsø av alle steder da – Norges multikulturelle fyrtårn! Ved kommunestyrevalget i 2011 ble lokalpolitikerne i Finnmark mediakritisert for sine «kritthvite» valglister, hvorpå de selvfølgelig lovet at ved neste valg skulle det bli «bedre».

Ble det bedre etter syv nye år med fortsatt stor innvandring og mulikulturalisering, og nå et nytt drap på et ungt menneske? Etter at det ble kjent at den siktede i saken var en afghansk asylsøker med midlertidig oppholdstillatelse, glemte media fort offeret og  problematiserte i steden «rasisme», og at asylsøkere ikke måtte stigmatiseres på grunn av «uheldige enkelttilfeller».

En ung norsk 18-åring hadde i dag fortsatt vært i live hvis ikke media og politikere på den ene siden så hjertelig hadde omfavnet «det fargerike mangfold» samtidig som de på den andre siden stigmatiserte norske invasjonsmotstandere som «rasister» og «nazister», og i verste totalitær stil skapte en fryktkultur med oppfordring om å anmelde naboen.

Til de uansvarlige norske myndigheter

Nei, folket retter ikke pekefingeren mot velferdssøkende «migranter» og «asylanter», men mot DEG; politiker, byråkrat, redaktør og journalist! Det er DU som er skyld i denne galskapen, gjennom ditt knefall for globalismen, det internasjonale diktatur, «den nye verdensordningen». Som ei hore lar du dine meninger kjøpe og kringkaste for klingende mynt, men som den luksushora du er skal du også få den forakten du fortjener. Du horer nemlig ikke en gang av fattigdoms nød, men av higen etter mer og mer – etter avansement på den politisk korrekte karrierestigen med dens internasjonale prestisjeforgreninger.

Denne stigen ender i et fata morgana, et luftslott av alt og ingenting. Fallhøyden som alt er stor blir stadig større.

Samtlige politikere på Stortinget med sitt systemmedia er ansvarlige, fra det ytterste høyre til det ytterste venstre, for nok en ung nordmanns meningsløse død ofret på multikulturens sataniske alter.

FN og EU er internasjonal bankmafia

Masseinnvandringen til Europa er en FN- og EU-regissert operasjon for den brutale utskiftingen av det europeiske folk med tredje verdens velferdssøkende horder. Disse planene har eksistert siden mellomkrigstiden, noe EU-grunnleggeren Coudehove-Kalergi’s framtidsvisjoner bevitner.

Europa trenger selvsagt ikke innvandrere for å opprettholde befolkningen, Europa trenger kun en sunn verdsettelse av egen kultur kombinert med en familiekjær politikk á la Viktor Orbans Ungarn, som nå opplever baby-boom og framtidshåp!

I steden implementerer norske myndigheter ved sine ledende batikkhekser og statssubsidierte papegøyepresse direktiver fra et EU som majoriteten av nordmenn ved to anledninger har sagt nei takk til gjennom folkeavstemming. De begår derfor et åpenbart landsforræderi av verste sort, som selvsagt bør få sin tilsvarende straff.

Batikkhekser

De Tre Batikkheksene Bilderberg kappes om å selge ut Norge og skifte ut nordmenn. Hvor mye får de under bordet – hvilke toppstillinger i FN- og EU-systemet venter? Eller er det kun rent og skjært norskehat som driver de?

Publisert i Ukategorisert | 2 kommentarer

Prinsebryllup med brun verdensvisjon

Av Trude

Verden over griper folk til tårene for multikulturens og tidenes største seanse, og roper at «størst av alt er kjærligheten»

Hvis man fulgte sendingen av bryllupet med en sterkt farget pastor som i beste negrospirituell stil nærmest blåste de hvite kongelige av stolsetene ved å snakke om Martin Luther King, slavehandel -og nå den «store kjærligheten» mellom nettopp hvit og svart.

Tør påstå at de kongelige satt nærmest sjokkert og så mer ut som de var i en begravelse, noe det vel egentlig er?

Begravelse av kongehusets etnisitet og identitet, på lik linje med hva som er ønsket av globalistene for enhver enkelt i hele Europa -nemlig sletting av grenser, etnisitet, identitet og nasjonale tilhørighet i påvente av en total overgivelse i en ny verdensregjering.

Hele verden hyller nå den store kjærligheten mellom hvit og svart -som nå altså har erobret det engelske kongehus.

Skuespillersken Meghan Markle

Meghan sa også at hun hadde fått lovnad fra prinsen at det meget snart skulle bli småtroll på trappene..

Vi ser at Meghan er en MEGET DYKTIG skuespiller som nå har fått nærmest ubegrenset blankofullmakt til å handle etter egne ønsker og agenda for mektige mennesker og likesinnede.

Når man så Meghan blottet for nerver slik en normal person ville hatt for en slik storslagen vielse, skjønner man at her er det en stor skuespiller i aksjon.

Hun storkoste seg gjennom det hele med stor innlevelse og totalt blottet for nerver eller usikkerhet -og vet at nå har hun alt og alle i sin hule hånd, og spiller det kortet alle venter på -nemlig at hun blir den «nye Diana» i svart utgave -noe som allerede er forespeilet.

Blandingsekteskap vil antagelig nå bli trendsettende for de andre europeiske kongehusene, Norge ikke unntatt.

World Vision og den globalistiske agenda

Meghan Markles store hjertesak er World Vision (wikipedia)- en kristenkulturell internasjonal NGO innen «godhetsindustrien» med en årsomsetning på 1 milliard US dollar og 22 500 ansatte i 2016.

Dette er ikke John Podesta, men Kerry Jenkins – leder av World Vision International

World Visions hjemmesider viser at organisasjonen både er FN- og EU-tilpasset, selvsagt for å tiltrekke seg store pengestøtter derfra, slik at de under dekke av å være en privat humanitær organisasjon hjelper FN og EU til å fullbyrde deres verdenskommunistplan Agenda 21.

Agenda 21

Agenda 21 er nettopp planen for 21 århundre, og er nå skremmende nok i ferd med å virkeliggjøres og sluttføres uten at majoriteten av folket rundt i verden ofrer det en tanke?

Mange sier at de har «hørt om Agenda 21» -men de aller fleste har ikke gått nært innpå den -mange har ikke giddet å høre den?

Lytt til Rosa Koire som forklarer dette for dem som ikke vet hva det går ut på; https://www.youtube.com/watch?v=cIjqdB3RWnM

Som hun sier så har denne ekstreme og totalitære planen pågått gjennom årene uten at folk egentlig har forstått.

Nå er dette så godt igang at det ikke lenger er farlig å bringe det ut -rett og slett fordi det er blitt for tydelig og ikke lenger kan skjules for oppegående mennesker.

Men, -er det for sent -kan det ikke stoppes?

Vi har enda muligheten til å drive aktiv opplysningsvirksomhet, iallfall så langt Fb tillater -for de har fått et mektig våpen, som heter «blokkering» av dem som motarbeider og de bruker «krenkelseparagrafen» så snart de påberoper seg at den paragrafen kan benyttes.

Rosa Koire sier også at dette er hvert enkelts individs oppgave, -da media gir oss ikke disse opplysninger, og er ikke på vårt parti, -noe vi dessverre merker daglig.

Det er nå konstruert globalisme og «konsentrasjonsleire» uten at folket egentlig forstår det?

Det er som da nazistene drev, bare at det nå gjøres på en bølge av «omsorg og attpåtil i  frihetens tegn».

Våre barn ødelegges av politikere og media

Barna våre har blitt indoktrinert fra barnehage og skoler -til politiske partier og ikke minst massemedia, -og disse må nå «omskoleres» til å forstå og se lyset.

Derfor setter politiske partier folk inn i posisjoner som «folkevalgte» selv om de ikke ER folkevalgte -og det er opp til oss å markere dette som udemokratisk i både stat og kommuner rundt om.

Når det fattes vedtak i stat og kommuner burde vi kunne anmelde disse for udemokratisk handling, -ellers har ikke navnet demokrati NOEN funksjon?!

Vi må samle oss, nekte å la oss innordne -og nekte å samarbeide for at de skal knekke oss som nasjon og etnisk folk.

Det er faktisk anmerket i Agenda 21 at de trenger politisk, økonomisk, religiøst samarbeide for å klare dette, -MEN.. Det står også at de må ha med seg URFOLKET!

Konklusjon

Det eneste som kan hindre dette er om man blir mange nok opplyste mennesker som slår seg sammen og motarbeider det -men NÅ HASTER DET!

Publisert i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar