Nyttårshilsen fra Trude i Frie Nasjonalister

«Nyttårsforsett for 2018 må slå et slag for vår nasjons suverene ytringsfrihet, og at ingen skal la seg skremme eller true til taushet av et forvridd media som ensidig og totalt uvitende benevner frie og nasjonalsinnede ytringer som «nazi», «høyreekstremt», «fremmedfiendtlig», «rasistisk», «hatefullt» o.s.v. – når det ikke ER det!»

Dette skriver «Trude» (pseudonym) til Frie Nasjonalister etter sitt «stevnemøte» med Morgenbladet (betalingsmur) hvor hun og andre nasjonalsinnede i et 5 siders oppslag blir presentert som «netthatere». Vi lar Trudes nyttårsforsett samt hennes mange andre betraktninger rundt Norges truede framtid stå som advarsel til PK-eliten om at Frie Nasjonalister også i det kommende år skruppelløst kommer til å eksponere den tvangspålagte multikulturen og dens hyklerske med- og bakspillere.

Trude får herved ordet.

Mitt møte med Morgenbladet

Morgenbladet, som instrument for globalistene på Stortinget, bruker samme taktikk som alt annet MSM (statskontrollert massemedia) ved sin skitne fremstilling av gode norske nasjonalister som «mørke krefter», «demoner» og «netthetsere».

Det er en stadig voksende nasjonalisme blant folket som nå begynner å skjønne at politikerne og media ikke er til vårt beste – men har kun sin egen agenda som går ut på å avgi stadig mer suverenitet og selvstendighet til EU-mafiaen, som består av mektige mennesker i andre land som ønsker å samle et «verdensherredømme» med seg selv på tronen!

For å oppnå denne drømmen er Bilderbergere og globalister villige til å selge sitt folk og sin nasjon – noe som må forhindres ved hjelp av nettopp folkemakten.

Med illustrasjoner av nazi-hilsener m.m. brukte Morgenbladet den 22.12.2017 forsiden pluss 5 helsider i avisen til sin propaganda-artikkel om at det rundt omkring sitter ca. 30-40.000 nordmenn og hater det «Nye Norges» flerkultur-politikk.

Jeg ble intervjuet av en Morgenbladet-journalist ved navn Gulled Jibril, en somalier. Og bare det at en somalier intervjuer en nordmann i Norge angående «hets mot innvandrere» forteller vel i seg selv hvor norsk media står i spørsmålet?

Jeg ble sitert korrekt bare til en viss grad; det at jeg har som hobby å være aktiv på Facebook-grupper og i andre sosiale media, ble for eksempel i Morgenbladet fremstilt som at «netthets er blitt en hobby»…!

Jeg sa at intensjonen med hobbyen min er å opplyse folket om alt media IKKE går ut med; dagsaktuelle problemer med innvandring som øker volden, og hvordan politiet har mistet kontrollen – og hva dette betyr for menig mann og for vår framtidige økonomi, samt vår etniske befolknings eksistens for ettertiden. Men DETTE kom i annen rekke for denne journalisten i Morgenbladet, og ble isteden i helhet omtalt og beskrevet i negative ordelag som hvordan jeg og flere andre «mørke, demoniske krefter sitter og spyr ut edder og galle totalt uten mening»!

Politisk Ukorrekt, Frie Nasjonalister og Vårt Lille Land ble også nevnt som «onde krefter» til tross for at ingen av disse er av voldelig art og kun ønsker å forhindre globalistene på Stortinget å selge vårt land og folk til nettopp onde krefter!  Også Document.no, Rights og Resett ble nevnte i samme nedsettende ordelag.

Det norske folks sanne fiender er faktisk nettopp slike som Morgenbladet, VG, Dagbladet, NRK og TV2 for å nevne de største aktørene som driver politisk propaganda daglig, og som gjør alt de kan for å hjernevaske tankene hos gode, snille nordmenn slik at de ikke selv forstår at dette ikke er til beste for verken land, folk eller kulturen vår!

Media er styrt av en ond politisk vilje til å undergrave folks meninger og å ødelegge vår felles framtid. Hvorfor eller hvordan kan det ellers ha seg at Morgenbladet sitter med klagelistene til NRK med oversikt over hvem og hva som der ble skrevet av 6.000 privatpersoner? Dette  kontroversielle og sjokkerende faktum burde bevise medias mafia-metoder godt nok.

MSM med «Fake News»

NRK og TV2 er riksdekkende kanaler som daglig, uavbrutt og nærmest på linje med Nord-Korea spyr ut propaganda; tåredryppende dokumentarer om «flyktninger» mer eller mindre regissert for utnyttelse av det norske folks samvittighet og snillisme. For alle ønsker jo å være GODE – det ligger i det norske folks natur og kultur! Å spille på dette, er MSMs instrument nummer ÉN! – noe altfor mange nordmenn ennå ikke har forstått.

Arbeiderpartiet og media gjorde nøyaktig det samme mot folket før krigen – nå er det en ny «krig» mot våre sinn som må stanses nettopp ved hjelp av folkemakten. Vi må vise vårt mot og vår motstandsevne, og vi må gjøre det NÅ! Hvem skal ellers beskytte våre barn og etterkommere om ikke vi gjør det NÅ?

Burde ikke Facebook og media heller konsentrere seg om å blokkere og opplyse folket om de tusenvis av arabiske grupper som legger ut videoer om at de sparker ned og pisser på gravstener, og hvordan de står frem med enorme JUBELROP hver gang ekstremister kjører ned uskyldige folk i gater, brenner ned juletrær, eller med «allahu akbar» poserer som selvmordsbombere?

Når media heller ikke forteller oss om alle branner, voldtekter og drap som foregår i en ny og skremmende kultur blant oss, da kan man undre seg over hva som er «gravende journalistikk»! Isteden undergraver media de faktiske data for å forhindre at det norske folket får den informasjon de har KRAV PÅ!

Velferdsstaten plyndres

Bare i 2017 ble det brukt 6,7 milliarder på 6.000 «enslige mindreårige», og dette i tillegg til alle de milliarder som brukes på andre migranter her i landet. Da skjønner de aller fleste oppegående hvorfor helsetjenester, pensjoner etc. går NED, og at framtidige pensjonister må spare til egen pensjon. Dette er tjenester folket har opparbeidet i årtier, men som nå nærmest er dødt. Men ironien er at vi likevel betaler det samme i skatter og trygd til Staten!

Opparbeidet pensjon var tiltenkt ca. 4 millioner nordmenn – ikke 5,3 millioner, hvorav en svært høy prosentandel aldri har opparbeidet en krone. Nordmenn som søker arbeid i dag får oftest pent avslag fordi jobben er besatt – hvor man imidlertid i neste øyeblik kan se at jobben ble besatt av utplasserte (oftest utlendinger) for  pynte på NAV-statistikkene overfor det norske folk, som da liksom skal SE at folk er «i jobb».

Stadig flere forstår nå hva HVER migrant (kalt flyktning) koster oss – og som igjen skaper behov for enda flere arbeidsinnvandrere; flere lærere, skoler, barnehager, psykiatri, dommere, tolker, advokater; for ikke å snakke om boliger og NAV-ansatte.

Dette er en evig runddans – og folket TROR på løgnmedia som fremstiller det hele som noe nødvendig og «til Norges beste».

Dessverre skjønner altfor få hva som foregår, og hvor gode sykehjem og skoler etc. vi KUNNE HATT med en suveren og selvstendig nasjon. Vi kunne hjulpet millioner i deres egne land hvor de har sin egen religion og kultur, isteden for å bruke milliarder på å bringe fremmedkulturen hit med all elendigheten det medfører av drap, gjengkultur og voldtekter.

Politiet har verken ressurser eller kompetanse for å klare med dette. Og psykiatrien som lå nede i utgangspunktet her i landet har definitivt ikke ressurser for å takle tusenvis av fremmede med omfattende traumer. Man må virkelig ha lov å undre seg over hva myndighetene egentlig tenker.

Multikulturens berøringsproblem

Myndighetene med sitt systemmedia er i dag svært opptatt av å ikke støte nye landsmenn, og innfører stadig nye kulturelle innfallsvinkler for å imøtekomme disse, men det feies under teppet at de derved slår beina under norsk kultur og det norske folk. Man kan bare ta våre kjære nasjonaldrakter som i media framstilles som «flott med hijab til».  Man skjønner ikke at dette er ekstremt støtende for det norske folk, og at det gir nok en grunn for nye landsmenn å HÅNE oss. Nei, slike stunts må slås hardt ned på – vi må tydelig si fra at NOK er NOK!

Hvor langt kan denne nedlatende holdning til norske verdier og kultur holde fram før det smeller?

Hvorfor er det et ikke-tema å snakke om reelle problemer med multikulturen, og isteden forherlige og skape et glansbilde av en ukultur med kvinnediskriminering, voldtekter og andre kriminalitetsproblemer? Hvordan kan myndighetene leve med sin berøringsfrykt overfor «nye landsmenn», når resultatet blir at de på den andre siden støter det norske folk hver eneste dag?

Det er på tide at myndighetene møter folkets misnøye og vrede, og innser at det nok ikke bare er 30-40.000 som jobber MOT de, men mer sannsynlig er 300-400.000 som nå føler intens antipati mot myndighetenes håndtering av innvandringen – et faktum media intenst prøver å skjule. Skulle virkelig en halv million nordmenn være «rasister» som ikke skal tillates å ha en stemme i offentligheten?

Politikerne har lagt føringer hva som kal være PK («politisk korrekt»), og MEDIA har nørt opp under dette i flere tiår uten at folk flest har forstått hva som egentlig har pågått. Dette representerer en skjult overgang fra folkemakt til politikermakt der folket etter hvert mer og mer har mistet den rett til demokrati og ytringsfrihet som en gang sto så sterkt i vår folkesjel.

Nordmann, nå må du tørre!

Det er «folk flest» som står bak den gode nasjonalismen (ikke nazisme!), men de fleste som har en jobb TØR ikke ytre seg offentlig fordi dette medfører at de mister jobben, ikke får en jobb de søker på eller blir blokkert i kommentarfelt. Mange mister derfor sitt talerør gjennom media, og hva forteller dette om vårt såkalte demokrati og ytringsfrihet?

De fleste som i dag TØR å ytre seg i media og på Facebook-grupper blir da helst den eldre generasjonen, uføre eller personer som av andre årsaker ikke trenger å være redd MSM-mobben.

Nå må folket stå sammen og våge å reise seg for å redde vår felles framtid – våge å stå for sine meninger selv om de går mot det «politisk korrekte». Og HVIS du har mistet jobben, eller nektes jobb på grunn av dine ytringer, må du STÅ FRAM MED DET!

Vi har en sang som ligger i enhver nordmann: «Alltid freidig hvor du går». La oss ta den teksten tilbake.

Det begynner å bli rimelig farlig når et folk mister sin folkerett og sin ytringsfrihet. Da er det på tide at man tar igjen slik at politikere og media får møte seg selv i døra!

Målet for politikere og massemedia er å demonisere det norske folkets krav slik at det framstår som nasjonsfiendtlig, mens virkeligheten er stikk motsatt.

Det overhengende og altomfattende målet for MSM er å spre hatytringer, demonisering og falske nyheter for å skape enda mer støy og forvirring hos folket.

Myndighetene med media i spissen bedriver grov nasjonal HETS, mobbing og ensidig skittent spill mot eget folk, og det er politikerne og media som er de virkelige «mørke demoner», ikke de som er motstandere av globalismen og fremmedgjøringen av eget folk og land!

Som belønning for en go’bit av en multikulti snillist-historie i media så vanker det i dag priser av ymse slag. Men om noen år vil det vanke priser for de som nå tør å reise seg for land og folk – slik det ble etter krigen.

Hvem tør, hvem vil, hvem orker å stå mot Goliat (Staten) og kjempe for et fritt Norge?

Det var NASJONALISMEN som skapte Norge

Gode norske NASJONALISTER må reise seg samlet og stå imot politikernes våte drøm om et verdensregime som slår beina under et helt folk og land, og som ikke er ønsket av folket. Vi må stå mot medias ensidige, naive vinkling av verdensbildet som de bruker for alt det er verdt.

Nyttårsforsett for 2018 må slå et slag for vår nasjons suverene ytringsfrihet, og at ingen skal la seg skremme eller true til taushet av et forvridd media som ensidig og totalt uvitende kaller dette for «nazi», «høyreekstremt», «fremmedfiendtlig», «rasistisk», «hatefullt» o.s.v. – når det ikke ER det!

Vi vil beholde Norge, vi vil ha de norske verdier og vår kulturelle arv som av gode norske NASJONALISTER i 1814 er nedskrevet og nedfelt i norsk grunnlov – hvorav det meste ble fratatt oss av Gro Harlem Brundtland & Co. som tvangsinnmeldte oss i EØS – som med rette ord egentlig er EU – en veletablert, stor mafia som får stadig mer innpass om vi ikke nå setter ned beina og sier vi vil ha vårt land, vår nasjon, våre verdier og kultur tilbake!

Det var nasjonalismen som SKAPTE Norge, og det er kun nasjonalismen som kan REDDE Norge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamer
Publisert i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Norsk innvandringshistorie gikk fra tomme løfter til digre koranklosser

Oslo City har fått betongklosser, også kalt koranklosser, foran hovedinngangen. Dette for å sikre kundene mot terror. Betongbarrièrer er nå blitt en «sikkerhetsstandard» ved alle kjøpesentre til Steen og Strøm, Europa over. (Kilde: Human Rights Service)

Den fremmedkulturelle innvandringen til Norge kom i gang for snart et halvt århundre siden. De første gruppene av pakistanske, tyrkiske, indiske og nordafrikanske arbeidsinnvandrere kom på slutten av 1960-tallet.

På turistvisum drev de gatelangs på jakt etter både bolig og arbeid. Veldedighet og myndighetenes tillempning av regelverket gjorde at de fikk bli igjen i Norge. Myten ble til at Norge trengte arbeidskraft og at de fremmedkulturelle tok jobber nordmenn ikke ville ha.

Multikulturen ble således pålurt det norske folk av løgnaktige politikere som lovet befolkningen at de fremmedkulturelle bare ville være her for en kort periode  for deretter å reise hjem igjen. Men de norske myndighetene så gjennom fingrene med lovverket når det gjaldt disse nye «gjestearbeiderne», som egentlig kun var turister i landet på tre måneders visum.

Usannheter om migranter og flyktninger lever den dag i dag. Men nå er omkvedet hos journalister, professorer og løgnaktige politikere at de fremmedkulturelle innvandrerne aldri behøver reise tilbake til sine respektive hjemland. «Retur? Og hjem til hva?», er det vi ofte hører.

Krigen i Syria har satt Europa på en av de største migrant- og innvandringsprøvelser siden andre verdenskrig. Med i båtene er også andre migranter fra diverse tredjeverdens land som vil prøve lykken i Europa. Men noen masse-retur av migranter til Syria og andre land ved fred er ikke nevneverdig trolig.

Den skjebnen som rammet Finnmark og Nord-Troms høsten 1944 var et resultat av den totale krig. Få andre steder ble den gjennomført med slik grundighet. Den etterlot seg et arktisk landskap i ruiner. Befolkningen ble evakuert og spredt for alle vinder. Noen ble igjen og overvintret i berghuler og gammer.

Kirkenes i brann i oktober 1944.

Tror du virkelig Finnmark og Nord-Troms ville blitt gjenreist hvis de kriserammede nordmennene i 1944, med et skuldertrekk, sa det samme som de importerte migrantene i kor med norske myndigheter sier nå: «Retur – og hjem til hva?»

Publisert i Ukategorisert | 1 kommentar

Norsk velgerulydighet skremmer vannet av den allmektige innvandrerlobbyen

Innvandrerlobbyen fikk seg et velfortjent skudd for baugen da stemmeopptellingen ved årets stortingsvalg avslørte en massiv strykning av innvandrerkandidater.

«Det er tydeligvis noen velgere som ikke ønsker å ha kandidater med utenlandsk bakgrunn på Stortinget, sier forsker ved Institutt for samfunnsforskning», Jo Saglie, til Aftenposten.

Den største mistillitserklæringen fra velgerne ble Senterpartiets innvandrerkandidat i Oslo, Aisha Naz Bhatti, til del. Hennes to etternavn «Naz» og «Bhatti» klinger svært dårlig i norskpatriotiske ører.

Najeeb-ur-Rehman Naz er mannen som ble utnevnt til Forsvarets første (og forhåpentligvis siste) feltimam, noe Frie Nasjonalister har tatt opp i et tidligere blogginnlegg. Før utnevnelsen hadde Naz blant annet rådet en ungjente å forbli i et tvangsekteskap mot hennes egen vilje.

Den mediakjente kriminelle torpedoen og islamisten Arfan Qadeer Bhatti uttalte blant annet i et intervju med Dagbladet at han «hater norske verdier»

Verken filosofi eller poesi kunne redde en dydssignaliserende Naz Bhatti fra norske velgeres avskyerklæring over stemmeseddelen (Fotomontasje. Foto Morten Uglum, Aftenposten)

Om det er fysisk slektskap mellom politikeren Naz Bhatti og de ovennevnte to muslimske mennene Naz og Bhatti vites ikke, men alle tre er etnisk beslektet til Pakistan. Vi velger uansett å kreditere norskpatriotiske velgere for deres årvåkenhet i dette tilfellet.

Rekordartet klagestorm mot NRK-dekning av valget

Ellers var det under valgkampen svært gledelig å se kringkastingsmulla Thor Gjermund Eriksen i NRK bli satt på plass av tusenvis av illsinte lisensbetalere. Mange nordmenn orket rett og slett ikke å se den hijabkledde Faten breie seg med sitt godt synlige religionpolitiske terror-assosierte signalplagg all den stund en norsk programleder tidligere hadde fått forbud mot å ha et diskret 8 millimeter lite kristenkors i halsgropen.

Kringkastingssjefens arrogante håndtering av klagestormen i forkant av programmet «Faten tar valget», førte til at et medlem av Kringkastingsrådet, Elin Ørjasæter, valgte å trekke seg fra rådet. Det er å håpe at siste ord ennå ikke er sagt i denne saken som etter vår mening bør lede til mulla Eriksens avgang i unåde som kringkastingssjef.

Flere tusen nordmenn stemte «Norge Først» partiet Alliansen

Nykommerne i den norske partifloraen, Alliansen, fikk som ventet langt fra noen hjertelig velkomst i riksdekkende og statssubsidierte mediakanaler.

Partiets forslag om forbud mot omskjæring samt fokus på Israels og jøders uforholdsmessige store innvirkning både i amerikansk og norsk politikk var selvsagt mer enn nok til å få media til å ta fram de velbrukte, og nå snart utbrukte, nazist- og anti-semitt stemplene sine mot vanlige nasjonalsinnede personer i et lovlig norsk parti.

Det er med stor glede vi noterer oss at stadig flere nordmenn på ulike alternative måter tar til motmæle mot den påtvungne og høyst nedbrytende multikulturen, og at flere og flere ser nødvendigheten i å ta i bruke alle mulige midler for å få bukt med det grunnlovsnedbrytende og globalistiske stedfortrederregimet som har tatt sitt parasittiske kvelertak på landet vårt.

Publisert i Ukategorisert | 1 kommentar

Rase, religion, nasjon og familie

Menneskeheten står på fire pilarer som utgjøres av rase, religion, nasjon og familie. Alle disse pilarene er under kraftige daglige angrep fra tilsynelatende flere ulike kanter. Men alt kommer utvilsomt fra en felles koordinerende ondsinnet kilde som ønsker en «ny verdensordning» innført.

  • Rase eksisterer ikke, men likevel er det kun den hvite rase som er rasistisk
  • Religion er avleggs og avler krig, men utbredelsen av fredens religion islam må beskyttes
  • Nasjonale grenser er en fordomsfull ordning, men riktignok er det kun de europeiske grenser som må brytes ned slik at alle framtidige kriger kan unngås
  • Familie og ekteskapspakt er avleggs, men homo-ekteskap må legaliseres da kjønn og seksuell legning er «sosiale konstruksjoner» som må avskaffes

Slike selvmotsigende og nedbrytende holdninger bankes daglig inn i våre formbare sinn gjennom reklame, media og skolesystem for å skade tankemønstrene våre, og derigjennom øke våre selvdestruktive handlinger til en slik grad at vi selv deltar aktivt i vår kollektive tilintetgjørelse.

Selve hovedmålet for denne sataniske og hatefulle propagandaen, er en nasjonalsinnet hvit ung heterofil mann med sterke familieverdier og med en sterk åndelig forankring i sine nedarvede kultur-religiøse røtter.

Det handler om å bryte ned den siste rest av menneskelig identitet. Mennesker uten en sterk identitetsfølelse er lett manipulerbare. Det er derfor det er så viktig å ramme de fire hovedpilarene som utgjør vår identitet; rase, religion, nasjon og familie.

Det gjelder å ikke la seg kue og manipulere. Tungvektsbokseren Muhammed Ali var en sterk talsmann for identitær stolthet gjennom sin bevisstgjorte rasetilhørighet.

Publisert i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Hevnkvadet av Ym:Stammen

Stortingsvalget 2017: Hvorfor er det bare Lysglimt som våger oss å nevne?

 

Ym:stammen – Hevnkvadet

Det er ingen som våger dem å hevne.

Mange har reist fortere til en rikere hede

Ære vil flere betinge seg.

Det er ingen som våger dem å nevne.

 

For til nå i saken har følgende hendt –

Se nord og se ned;

At spyd og kniver i Slid har rent –

Se mot nord, se ned;

se ditt kort som kommer opp,

se nord og se ned;

Og det er ingen

som våger dem å hevne.

Mange har reist fortere til

en rikere hede

Ære vil flere betinge seg.

Det er ingen som våger dem å nevne.

 

Og jeg får et syn i den forrige natt,

Se nord og se ned;

der stedet for vårt møte blir satt;

Se mot nord, se ned;

se ditt kort som kommer opp,

se nord og se ned;

Og det er ingen

som våger dem å hevne.

Mange har reist fortere til

en rikere hede

Ære vil flere betinge seg.

Det er ingen som våger dem å nevne.

 

Men tiden er lang før jeg reiser avsted.

Se nord og se ned;

Bør jeg ta med meg en gåte-niste?;

Se mot nord, se ned;

se ditt kort som kommer opp,

se nord og se ned;

Og det er ingen

som våger dem å hevne.

Mange har reist fortere til

en rikere hede

Ære vil flere betinge seg.

Det er ingen som våger dem å nevne.

 

Vel endelig utløper min ventetid.

Se nord og se ned;

Nisten er lett,

men ikke det som er i;

Se mot nord, se ned;

se ditt kort som kommer opp,

se nord og se ned;

Og det er ingen

som våger dem å hevne.

Mange har reist fortere til

en rikere hede

Ære vil flere betinge seg.

Det er ingen som våger dem å nevne.

 

Jeg reiser i dager, jeg reiser i tre.

Se nord og se ned;

Jeg ser motspilleren og legger skytset til kne;

Se mot nord, se ned;

se ditt kort komme opp,

se nord og se ned;

Og det er ingen

som våger dem å hevne.

Mange har reist fortere til

en rikere hede.

Ære vil flere betinge seg.

Det er ingen som våger dem å nevne.

 

Fram reiser seg digre brander med ett.

Se nord og se ned;

Og vil hogge for fote og hevne sin ætt;

Se mot nord, se ned;

se ditt kort som kommer opp,

se nord og se ned;

Og det er ingen

som våger dem å hevne.

Mange har reist fortere til

en rikere hede.

Ære vil flere betinge seg.

Det er ingen som våger dem å nevne.

 

Nei, kampen skal føres med munnlæret kun.

Se mot nord, se ned;

Se ditt kort komme opp;

Så stopper vi kjeften hans for en stund;

Se nord og se ned;

Og det er ingen

som våger dem å hevne.

Ingen har reist fortere

til en ringere hede.

Ære vil flere betinge seg.

Det er ingen som våger dem å nevne.

 

For i ditt navn har dine menn halset fram,

se nord og se ned.

og aldri tilført oss annet enn skam;

Se mot nord, se ned;

Se ditt kort som kommer opp;

Se nord og se ned;

Og det er ingen

som våger dem å hevne.

Ingen har reist fortere

til en ringere hede.

Ære vil flere betinge seg.

Det er ingen som våger dem å nevne.

 

For mitt folk har glemt sine skikker og hevd.

Se nord og se ned;

Frykt og skyld har dine prester avkrevd;

Se mot nord, se ned;

se ditt kort som kommer opp,

se nord og se ned;

Og det er ingen

som våger dem å hevne.

Ingen har reist fortere til

en ringere hede.

Ære vil flere betinge seg.

Det er ingen som våger dem å nevne.

 

Hvordan kan dine menn herske over alt liv;

Se mot nord, se ned;

De som ikke engang tør se et lem som er stivt;

Se mot nord, se ned;

se ditt kort som kommer opp,

se nord og se ned;

Og det er ingen

som våger dem å hevne.

Ingen har reist fortere

til en ringere hede.

Ære vil flere betinge seg.

Det er ingen som våger dem å nevne.

 

Så med ett den kvites stemme ble lav.

Se nord og se ned;

Var hans tunge virkelig skåret av?

Se mot nord, se ned;

se ditt kort som kommer opp,

se nord og se ned;

Og det er ingen

som våger dem å hevne.

Ingen har reist fortere

til en ringere hede.

Ære vil flere betinge seg.

Det er ingen som våger dem å nevne.

Publisert i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Den smilende nasjonalismen er på offensiven

Nasjonalismen bør ikke være reaksjonær eller defensiv i sin tilnærming og i sitt verdenssyn. Den bør ikke være imot forandring, men isteden være revolusjonerende og kreve endring – ikke endring i den venstreorienterte, «progressive» og degenererende forstanden, men endring i sunn og nasjonalistisk forstand. Hele dagens politiske, redaksjonelle, økonomiske, akademiske og kulturelle system trenger overhaling, fordi i dag er disse instansene alle innrettet på den samme destruktivt pågående ødeleggelsen av europeiske nasjoner og vestlig sivilisasjon. For å sette en stopper for dette, er det ikke nok med bare motstand for motstandens skyld. Nei, nasjonalismen selv må være forandringen, den må være den nye tankegangen, og den må lede veien.

Nasjonalisme i sin dypeste form er et revolusjonerende prinsipp fordi den motsetter seg alle sider ved det nåværende systemet, ikke bare bankfolkene og selskapene som slavebinder folk økonomisk under den falske fanen av økonomisk frihet og globalisme, men nasjonalismen motsetter seg også den destruktive naturen til NGO’ene og den kulturmarxistiske venstresiden som – både vitende og uvitende – fungerer som nyttige idioter for globalistene. Nasjonalisten ser fiendens sanne natur fra begge sider; han gjennomskuer hvordan de jobber sammen med mange av de samme tingene, men med litt forskjellige typer motivasjoner og innfallsvinkler. Nasjonalismen står i motsetning til alt dette; fra korrupte bankfolk og skatteunndragende multinasjonale selskaper til folkeutbyttende masseinnvandring og kulturell sanering.

Nasjonalismen står for stolthet i naturens orden, den står for Sannhet og Smil. Det er den eneste ideologien som rutinemessig blir latterliggjort og angrepet fra alle sider, og årsaken til det er at nasjonalismen har et – for den venstreekstreme eliten – fryktet potensiale til å bli massenes nye ideologi – massene som nå mer og mer ønsker slutt på det nåværende systemets løgner og uhyggelige motiver.

Publisert i Ukategorisert | 1 kommentar

Det største treet – stev av Bukkene Bruse

Dette er et nydelig stev om Gud, eller Bor som han egentlig heter; faren til Odin, Ve og Vilje. Han strømmer ut fra Borea – Nordpolen – som eter, og er det vår verden består av; partikler av eter, eller «eiter dropar» som de sa.

Vi lever, bor, eksisterer i denne eteren, og eteren, Bor, er i oss.

Livets tre, der det rager midt i Borea kan observeres på nordhimmelen som Aurora Borealis, Bors lys, eller Guds lys…

Eteren brer seg utover og daler så ned over oss her hvor vi bor.

«Ethernity»…

Det største treet er svint å gløyme.
Der kan du setje deg ned og drøyme.
Der kan du finne den største fred.
Så akte deg gløym’kje store tre.
Så akte deg gløym’kje store tre.

Eg er den saft som i treet strøyme.
Eg er i deg når du sit og drøyme.
Eg er det bornet du eingong var.
Eg er ditt «nei» og eg er ditt «ja».
Eg er ditt «nei» og eg er ditt «ja».

Det vesle bornet ber store tankar,
som byggjer landet der vaksne vankar
Sjå landet ligge her for din fot,
om du opnar augo og tek imot
om du opnar augo og tek imot

Eg er i moldi, i spredde røter,
ein blom er i eg,
og det lys han møter.
Eg er i dråpen som vatnar jord.
Og eg er luft i, der blomen gror.
Og eg er luft i, der blomen gror.

 

>>>>>>>><<<<<<<<<<

Det sier seg selv at folkeslag som kan skape slike skatter som dette ikke kan falle for Lokes renkespill, og ikke på noen måte var ment å vike plass i skaperverket for Jotner og Muspelsønner.

 

Publisert i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar